„V červenci byl při silném větru poškozen analyzátor měřící stanice. Po opravě došlo k opětovné kalibraci přístroje, jak se však ukázalo, tak použitá kalibrační nádoba byla vadná. Jedná se o velice ojedinělý problém, který nebyl u nás, dokonce ani u příslušné firmy, ale ještě hlouběji skrytý,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Závada vedla k tomu, že měřící stanice nedokázala správně vyhodnocovat hodnoty NO2 ve vzduchu.

„Nám se hodnoty oxidu dusíku nezdály, tak jsme je s firmou konzultovali, a přišlo se na zmíněnou závadu. Ostatní údaje však byly v pořádku, jednalo se skutečně pouze o hodnoty dusíku,“ upozornil Petr Bakovský.

Nyní už jsou podle místní radnice všechny údaje v pořádku.

„Došlo k odstranění závady a všechno by mělo běžet správně. Jednalo se pouze o období od července do září,“ doplnil mluvčí města.

Zvýšená koncentrace oxidu dusičitého ovlivňuje plicní funkce a způsobuje snížení imunity. Jeho produkce je v naší lokalitě spojena zejména s dopravou.

Měřící stanici zakoupilo město Hranice v minulém roce za využití dotace z Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady se vyšplhaly přibližně na tři miliony korun.

Přístroj je umístěn v areálu ZŠ Šromotovo. Na stanici napojenou informační tabuli pro veřejnost nechala radnice nainstalovat na frekventovanou Tř. 1. máje.

Výsledky měření jsou dostupné i na webových stránkách a jsou také zahrnuty do sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu.