„Klub zdraví je křesťanská aktivita, v níž jde o prezentaci zdravého životního stylu,“ říká Stanislav Kuchařík.

„Náplní je pořádání zdravotních přednášek, kurzů vaření, biblických před­nášek, turistických zájezdů, cestopisů a také festivalu outdo­orových filmů.“ Pro Stanislava Kuchaříka je cestování koníčkem od dětství. Od toho byl jen krůček k spolupořada­telství festivalu.

„S mladším bratrem a touhou objevovat svět jsem poznával nejdříve krásy naší vlasti,“ popisuje svou cestu k festivalu Stanislav Kuchařík. „S otevřením hranic se otevřely i naše obzory a možnosti, a tak se už dvě desítky let nechávám unášet krásou alpských vrcholů v Rakousku, Švýcarsku, ve Francii či Itálii. K outdoorovému festivalu jsem se dostal přes CK Turistika a hory, pro kterou dělám občas průvodce. K poznávání přírodních krás se v posledních letech přidala i radost z poz­návání jiných kultur, lidí, historie…“

Ale není to jen běžná turistika a cestování, které Stanislava Kuchaříka pojí s festivalem outdoorových filmů.

Mise, pláže, kolo, raft

„Osobní výzvou a zároveň konfrontací dvou světů byla moje účast na misijní akci dobrovolníků v Bolívii, kde jsme v minulém roce pomáhali stavět církevní budovu,“ překvapuje člověk, který navíc společně s rodinou občas vymění vrcholky hor za mořské pláže, raft, kolo, lyže, či lezení po skalách… Jakékoliv outdoorové aktivity mu tedy nejsou cizí.

Filmový festival outdoorových filmů může podle něj být vhodnou inspirací, jak lze prožívat volný čas.

„Radost z pohybu a krásy kolem nás můžeme prožít při splouvání Moravice na raftu stejně, jako při zdolávání vrcholků hor v Himalájích…„ konstatuje. „Záleží na zájmové orientaci, možnostech a schopnostech každého z nás. Na druhé straně přiznávám, že ne se všemi extrémy, prezentovanými kaž­doročně v některých snímcích, souhlasím. Každý z nás musí sám zhodnotit míru rizika, do kterého je ochoten jít,“ uzavírá Stanislav Kuchařík.

Festival outdoorových filmů může být tedy lákavý nejen pro podobné nadšence, ale trochu toho adrenalinu si může užít každý návštěvník v sále. Bude potom záležet už jen pouze na něm, jestli zážitek z filmu zkusí proměnit v zážitek skutečný.

Magdalena Gladišová