Dnes v ní žije 780 obyvatel. V rozhovoru pro Deník starosta Jiří Andrýs vyzdvihuje hlavně možnosti kulturního vyžití.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Myslím, že není nejdůležitější věc, která stojí nade vším. Pokud nenastane havárie. Máme spolu se zastupitelstvem plány, jak zkvalitnit život v obci. Je to zlepšení stavu obecních komunikací a chodníků a vybudování nových parkovacích míst. Dále oprava technologie čistírny odpadních vod, dopracovat územní plán obce, obměnit herní prvky na dětských hřištích v Černotíně a Hluzově, rozšířit veřejné osvětlení v části Vápenky, obnovit část zeleně v obci apod.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Letošní rok je mírně za polovinou a „velké" projekty jsme realizovali v předcházejících letech. Bylo to doplnění kanalizace, revitalizace návsi v Černotíně, vybudování infrastruktury pro 15 rodinných domů a vysázení aleje. Letos jsme započali s opravami vnitřních prostor obecního úřadu a knihovny, opravili jsme povrch víceúčelového hřiště v Černotíně. Pracuje se na zateplení školy a ještě chceme opravit některé obecní komunikace. Také si myslím, že jsme se dobře prezentovali v soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje 2013.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Největším problémem je určitě přebujelá byrokracie. Místním problémem je narůstající počet občanů v řešení exekutorů a stoupající počet občanů s trvalým pobytem na ohlašovně.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Názor, že obyvatelé obcí, jako jsme my, často trpí nedostatkem kulturního vyžití, nesdílím. S rozvojem dopravy jsou na tom podobně jako v sousedních městech. Mnohdy to bývá právě naopak. O kulturu, sport a další volnočasové aktivity se starají hlavně místní spolky, které se obec snaží podporovat. Mezi pravidelné kulturní akce patří například Školní ples, Vodění medvěda,Velikonoční výstava s doprovodným programem, kácení máje, na kterém letos také vystoupil místní taneční kroužek. Dále vystoupení hostujících ochotnických divadel, karneval pro děti, pravidelné návštěvy divadel ve Zlíně a Olomouci pořádané obcí, výlet pro rodiče s dětmi o prázdninách. Ročně se uskuteční více než 35 kulturních a sportovních akcí. V našich spolcích jsou členy a naše akce navštěvují i obyvatelé z blízkých měst.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Obyvatelé do naší obce přicházejí, což potvrzuje zvýšení počtu obyvatel na 780 z původních 740 ještě před pěti lety. Vytvořili jsme stavební pozemky, na kterých staví hlavně lidé z Hranic. Odcházejí samozřejmě mladí lidé, kteří mají povolání, pro které nenajdou v blízkém okolí uplatnění.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Obec se nachází v relativně klidném prostředí blízko Lázní Teplice nad Bečvou. Je zde dobrá dopravní dostupnost do Hranic a Valašského Meziříčí. Obec je vybavena kanalizací, vodovodem, rozvodem plynu. Pro volnočasové aktivity jsou zde lepší podmínky než v některých městech.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Já věřím tomu, že zde již zůstanu natrvalo. Pokud bych přece musel měnit místo, myslím si, že bych si zvykl v kterékoliv části České republiky, ale domov bude už jenom u nás. Pokud jste měl na mysli exotické země, tak to přenechám mladším.

Martin Vojáček