V obci nedaleko Hranic žije dnes 319 obyvatel. Ti podle starosty Vlastimila Čadry nedostatkem kulturního vyžití netrpí.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Každá obec má své individuální priority. Jejich řešení se odvíjí od aktuální nutnosti a samozřejmě finančních prostředků obce, a ty nejsou bezedné. Je pro mne velice důležité tyto prostředky co nejefektivněji využít v hospodaření obce a vytvářet i rezervu na případné větší, strategické investice.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Za úspěch považuji všechny akce, které se zde konaly a z nichž pár se již změnilo v tradici. Tyto záležitosti jsou převážně realizovány občany, bez ohledu na to, zda jsou v zastupitelstvu obce, členy nějakého spolku, sdružení, či nikoli. Velice si těchto lidí cením za jejich obětavost a nápaditost a snažím se jim v rámci svých pravomocí být maximálně nápomocen.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Asi největším problémem každé obce je uspokojit najednou veškeré požadavky svých spoluobčanů.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Na tuto otázku bylo prakticky zodpovězeno u druhého dotazu. Pořádáme zde řadu sportovních i kulturních akcí během celého roku.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Díky dobré dostupnosti do větších měst z naší obce zatím k tomuto nedochází.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
V naší obci se dobře žije, jelikož zde žijí skvělí, obětaví a pracovití lidé.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Na Měsíci, tam je všechno šestkrát lehčí (směje se). Ale vážněji, pro mne není tak důležité kde, ale s kým…

Martin Vojáček