Blesková povodeň vloni v červnu výjimečně nevylila vodu z řeky Bečvy, ale z hranických potoků. Připravujete nějaká protiopatření přímo na těchto menších tocích?
Malé potoky nás vloni opravdu překvapily svou dravostí. Přímo v Hranicích tečou dvě meliorační stoky. Jedna z nich je v Drahotuších, druhá podtéká Potštátskou ulicí a vtéká do Bečvy. Nemá ale retenční nádoby, které by ten obrovský déšť zadržely. Správcem této melioračky je Zemědělská vodohospodářská správa a my po ní chceme, aby v jednom místě udělala odtokové díry. Pokud s tím bude souhlasit, jsme ochotni jí pomoci v jednání ohledně pozemků, které by byly touto úpravou dotčeny.

Při posledních záplavách měli doma vodu i lidé z městské části zvané Mexiko. Tvrdí, že za to může nevhodná úprava terénu kolem viaduktů. Plánujete i tam nějaké protipovodňové opatření?
Ano, malé protipovodňové opatření máme připraveno i kolem viaduktů. Na našich pozemcích. Pak jsou tam ale i pozemky, které patří Českým drahám. Jedná se o jejich ochranné pásmo. Přes pozemky města vede kanál, který hodláme prohloubit, zbytek už je na nich. Máme na to udělaný projekt a v letošním rozpočtu na něj máme vyčleněno 500 tisíc korun. Příští týden projedná tento návrh rada a pak zastupitelé.

Budete zdokonalovat i varovný systém?
Společně s dalšími 24 obcemi se Hranice přihlásily do projektu, který řeší celý proces protipovodňových opatření. Začíná to digitálním protipovodňovým plánem a pokračuje varovnými signalizačními zařízeními, jako jsou rozhlasy, sirény a mluvící sirény. Dále jsou to měřící latě, dešťoměry a podobně.

Budou mít v budoucnu občané větší šanci dozvědět se o hrozbě povodní včas?
Já osobně si nejvíce slibuji od varovných SMS zpráv. Kdo z občanů nám poskytne své telefonní číslo, bude zapracován do počítačového systému, který pak bude varovat před povodněmi centrálně.

V jaké fázi jsou teď připravovaná opatření?
Během února, března a dubna budeme projekt připravovat a v květnu by měl Státní fond životního prostředí vyhlásit dotační titul, do něhož se s ním chceme přihlásit. Do té doby musíme zpracovat veškeré technické údaje. Odborníci obejdou město i jeho příměstské části a vytipují místa, na kterých by například měřící latě nebo dešťoměry byly nejužitečnější.

Projekt, o kterém mluvíte, bude tedy hrazen ze státních peněz?
Pokud bude schválen, z osmdesáti procent ho zaplatí stát a zbylých dvacet budeme muset dodat my. Zatím ale nevíme, na kolik se konečná suma vyšplhá. Může se stát, že zastupitelé řeknou, že na to nemáme a že do toho nejdeme. Nebo že si na to půjčíme. V každém případě chceme projekt připravit a to tak, aby byl co nejjednodušší a řízený centrálně. Nerad bych, abychom do toho zbytečně vnášeli prvky, které budou vyžadovat územní řízení, stavební povolení a podobně. Co se týče varovných SMS zpráv, ty možná budou realizovány až v roce 2011. My to všechno připravíme a na stříbrném podnose předáme další politické garnituře.