V obci dnes žije 480 obyvatel.

„Je tady klid, jelikož nás díky podhorské poloze neobtěžuje zvýšená doprava," těší starostu Jindřichova Jaromíra Blahu.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Je mnoho důležitých věcí, které jsou v naší obci zapotřebí. Od základních, jako je sehnat zodpovědného pracovníka na údržbu obce, což i v dnešní době zvýšené nezaměstnanosti není vůbec jednoduché, až po byrokratické a zdlouhavé vyřizování dotací na nový zdroj pitné vody pro obec (po devíti měsících od podání žádosti jsme konečně obdrželi rozhodnutí o poskytnutí podpory) a především získání finančních prostředků na dostavbu kanalizace (žádost podána v srpnu loňského roku – uložena v zásobníku žádostí).

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Obdržení výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí podpory na nový zdroj pitné vody a po velmi zdlouhavém byrokratickém procesu také akceptaci žádosti a její zařazení do zásobníku žádostí o dotaci na kanalizaci.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
I v době neustálého rozvoje informačních technologií se neustále zvyšují nároky na byrokratické procesy formou vyplňování někdy nesmyslných a nelogických tabulek, dotazníků a naplňování nových zákonů a vyhlášek, které jsou v médiích prezentovány jako ulehčení činností ve státní správě.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
V naší obci fungují dva spolky – Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení VARTA – a při obci zřízená kulturní komise. Tyto se střídavě nebo i dohromady starají o kulturní i sportovní vyžití nejen našich občanů formou výstav, koncertů, sportovních soutěží, tanečních zábav a plesů, různých sousedských setkání. Různé společenské akce pořádá také místní základní a mateřská škola, farnost a zájmové skupiny občanů. Je jen na vůli každého z nás, jestli se těchto akcí zúčastníme, případně se i budeme podílet na jejich pořádání, nebo o tyto místní akce zájem neprojevíme a za kulturou a jiným vyžitím vyjíždíme do vzdálených, ale pro někoho možná zajímavějších míst.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Bohužel i v naší obci dochází k částečnému odlivu mladších obyvatel. Jednou z příčin je u nás určitě nedostatek stavebních pozemků a větší vzdálenost od měst, poskytujících pracovní příležitosti. Uvědomujeme si, že sama naše obec moc pracovních příležitostí nenabízí.
Řešení největšího problému, což jsou stavební pozemky pro nové domy, je velice složité, protože obec nevlastní žádné vhodné stavební parcely a také konfigurace obce v příkrém údolí je v tomto směru omezující. I přesto se snažíme pro mladé rodiny zachovat možnost využívat místní mateřskou a základní školu tak, aby si i budoucí generace utužila vztah ke klidné obci a neměla později touhu odstěhovat se do měst.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Největší devízou naší obce je její umístění v podhorském prostředí, kde jsou obyvatelé jen minimálně obtěžováni dopravou, a příroda a krajina je zde vhodná k vycházkám, jízdě na kole, v létě k houbaření a v zimě například k vyjížďkám na běžkách.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Mou touhou rozhodně není se někam stěhovat, ale kdybych musel, hledal bych lokalitu podobného rázu.

Martin Vojáček