„Veškeré dění je závislé na dobrém hospodaření a také na schopnosti čerpat podporu určenou státem," stojí mimo jiné v prohlášení starosty Jiřího Kudláčka.

Předpokládané příjmy města by se měly v roce 2016 pohybovat okolo 300 miliónů korun.

Vzhledem k provozním nákladům, jež spolknou 220 miliónů, a dalším 80 miliónům, určeným na plánované investice, pak město počítá s vyrovnaným rozpočtem.

Nezaměstnanost se na Hranicku podle posledních údajů pohybuje těsně pod hranicí pěti procent.

„Trend snižující se nezaměstnanosti je dobrý a město musí pokračovat v maximální podpoře hospodářských subjektů včetně přípravy podmínek pro budoucí rozvoj," komentuje situaci v Hranicích a nejbližším okolí.

„Služby a nabídka živnostníků končí a začíná s počtem osob, které služby poptávají. Je proto nutné podporovat veškerý cestovní ruch, sportovní akce a rozvoj celého hranického regionu," uvádí k otázce podnikatelského sektoru.

Na živnostenském úřadě Městského úřadu Hranice je v současnosti evidováno 6 170 lidí.

Což znamená, že v podstatě každý druhý práceschopný občan města je vlastníkem živnostenského lis­tu.

Zvyšuje se však i počet zaměstnanců v hranických hospodářských subjektech.

V této souvislosti pak starosta zdůrazňuje nutnost vrátit se k plánování a výstavbě bytů.

Podle něj je také nezbytné hledat vhodné plochy pro budování nových parkovacích míst.

I přes úspory v rámci služeb společnosti Ekoltes Jiří Kudláček nezapomíná na pořádek a čistotu na ulicích.

„Důležitou součástí života je i životní prostředí. Budeme zvyšovat výdaje na čištění a údržbu města," prozrazuje starosta za hnutí ANO.

Stejně jako vláda i vedení města si uvědomuje důležitost podpory protipovodňových opatření na řece Bečvě.

V následujících letech má podle státního projektu dojít v povodí řeky k řadě dílčích prací, které vyvrcholí vybudováním vodního díla Skalička.

Město se také zavazuje zajistit co největší bezpečí svým občanům jak na cestách, tak v nočních hodinách po celém městě.

David Král