„To co vy nazýváte vřavou, vnímám jako zájem lidí o své město a je to také důkaz, že se pracuje. Společenská diskuse je potřebná a tam kde neprobíhá, se stagnuje. Ano, připravujeme řadu rozvojových změn a je potřeba je vysvětlovat,“ uvedl v rozhovoru starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Hranice začaly instalovat kontrolní zařízení pro měření rychlosti, co si od toho slibujete a jak probíhá výběr a příprava instalací. Není to jen vylepšování městského rozpočtu?
Každé město je lokalita kde by měl probíhat především náš běžný život. Město není fabrika, není to závodní dráha a nemělo by to být ani místo, kde se necítíme příjemně a bezpečně. Aby tomu tak bylo, je nutné zajistit dodržování pravidel, které k tomu všemu přispívají. Pokud na výpadovce na Valašské Meziříčí, kde máme školská zařízení, odbočení do turistického kempu, sportovní zařízení Naparia a lázeňskou oblast, někteří lidé jezdí na padesátce i sto dvacet je potřeba zajistit dodržování pravidel a to činíme.
Slušných lidí se to nedotkne, ti pravidla dodržují.

Takže s instalací radarů budete pokračovat?
V této chvíli jsou vybrány čtyři kontrolní body, kde budeme hlídat rychlost vozidel. Vše směřuje k ochraně našich občanů, dětí a starších osob. Ti všichni i na přechodech předpokládají, že řidiči mají rozum a dodržují předpisy. Pokud zjistíme, že někde doprava ohrožuje nebo omezuje naše občany nebo že například v blízkosti škol nejsou dodržována pravidla městského provozu, budeme v instalaci měřících zařízení pokračovat.

Na tranzitní silnici první třídy I/47 jste nechali snížit rychlost ze 70 km v hodině na 50 km v hodině. Řidiči byli potrestáni za nedbalost chodců. Nešla tato situace řešit nějakým nadchodem?
To je velmi zjednodušený pohled. Na koncepci budoucnosti našeho města se již pracuje téměř tři roky. Doprava a tedy i celá mobilita ve městě musí mí koncepci a to vyžaduje soustavnou práci odborníků.
V minulosti někdo naplánoval tranzitní silnici prostředkem města a rozdělil jej na poloviny, které v rámci dnešních předpisů kvůli této situaci nespolupracují. My se s touto situací musíme nějak vyrovnat.
Řešíme cyklostezky, pěší koridory, výjezdy z lokalit okolo tohoto tranzitu, hluk, prašnost a také možnosti jak město opět propojit. Tento tranzit, který nahradila dálnice, se v budoucnu musí opět stát plnohodnotnou městskou komunikací a na tom pracujeme. Dnes na tom prodělá několik chvátalů přibližně 30 až 40 vteřin na dvou kilometrech. V budoucnu na tom vydělá celé město.
Páteřní komunikace města nás musí spojovat nikoli rozdělovat.

O přípravě obchvatu

Město plánuje a připravuje severovýchodní obchvat, je vůbec potřebný a co bude řešit?
K řešení dopravy se sbírají data. Kolik a kde vozidel projede, v jakém čase a jaká je jejich skladba. Dále se posuzují jednotlivé komunikace, křižovatky a to nejenom jejich současný stav, ale také výhled. Do tohoto výhledu jsou komponovány informace o rozvoji města i neustálé nárůsty počtu vozidel na silnicích. Velmi zjednodušeně řečeno, je potřebné, abychom tlačili dopravu mimo naše domovy, mimo centra měst a dokázali ji rozdělit na více tras a okruhů. Jinak se při sebemenším problému doprava ve městě zcela zablokuje. Ze všech těchto důvodů víme my i Krajský úřad Olomouckého kraje, že obchvat města je potřebný.

Prý dochází ke spekulaci s pozemky a nebude tedy možné obchvat realizovat.
Obchvat samotný bude komunikací druhé třídy a investorem bude krajský úřad. V současné chvíli se připravuje změna územního plánu města Hranic. Ta se provádí na základě Technicko-ekonomické studie obchvatu, která byla odsouhlasena investorem. Změna územního plánu se dokončí po prověření realizovatelné varianty trasy.
Po přijetí změny budeme znát pozemkové nároky na tuto stavbu. Stavba bude ve veřejném zájmu a z toho se odvíjí další povinnosti a práva investora. My se v této chvíli snažíme řešit všechny požadavky dotčených stran. Těchto připomínek evidujeme více a není vždy jednoduché vyhovět. Ceny za výkupy zatím nejsou řešeny.

Jaký předpokládáte rozpočet takové stavby, a bude to vůbec ekonomicky přínosné?
Rozpočet stavby severovýchodního obchvatu Hranic je odhadován až na 600 milionů korun. Tuto investici bude financovat kraj z fondu dopravní infrastruktury.
Město Hranice musí vyřídit stupeň územního rozhodnutí a vykoupit pozemky pod stavbou. Odhad ceny výkupů prozatím neznáme, protože není dokončen výběr trasy. Můj odhad je cca 30 až 50 milionů korun.
Za tuto investici odkloníme značnou část dopravy z centra a odlehčíme silnici I/47, kterou postupně vrátíme pro potřeby městské dopravy. Postupně budeme omezovat nákladní dopravu obytnými zónami a po vnitřních komunikacích. Přínosy pro město jsou velké a nejsme jediné město, které obchvat plánuje. Řada měst má letité zkušenosti a obchvaty by určitě nikdo nerušil.

Pane starosto, máte velké plány, budou realizovány nebo zůstane jen u projektů?
Některá města stagnují, jiná se neustále rozvijí. Vše je o lidech. Něco dnes změnit je dlouhodobý proces. Pokud se nějaká politická garnitura lekne nebo přeruší dlouhodobé strategické plány rozvoje nepozná se to ihned. Když jsem převzal funkci starosty nebylo z rozvojových plánů připraveno nic.
Je nutné realizovat protipovodňová opatření a obnovit zeleň. Vše běží na plné obrátky.
Chci založit budoucnost dopravní obslužnosti Hranic, naplánovat zajištění veškeré mobility, dát našemu městu moderní kabát a zajistit, aby se mladí lidé do Hranic po studiích vraceli. Věřím, že další generaci předám slušnou připravenost k dalšímu rozvoji, pokud to nestihneme udělat my sami. To jsou mé vize a cíle. Uvidíme, kam až se tou nehoráznou byrokracií prodereme.