Iniciovali tak sepsání petice, kterou během několika dnů podepsalo téměř šest set lidí a kterou se nyní zabývá ministerstvo.

Tuto aktivitu spolku nyní ostře zkritizoval starosta Hranic Jiří Kudláček, který působí v dozorčí radě společnosti Antaka.

„Pan Hübl zřejmě zahájil novou etapu své politické kariéry. Založil sdružení Čisté Hranice, vybral si kauzu zpracování vytříděného plastu v průmyslovém areálu CTPark, které připravuje společnost Antaka, a opět straší občany. Bohužel opět velmi nekvalifikovaně," uvedl ve svém vyjádření starosta města Hranice Jiří Kudláček.

„V roce 2014 nám navrhoval, abychom odpad Hranic spalovali v cementárně, což dokládá článek v Hranických listech. Nyní opět nerespektuje koncepci ministerstva životního prostředí, která říká, že odpad je nutné recyklovat, aby se neukládal na skládky. Populisticky také poukazuje na možné riziko zpracování nebezpečného odpadu," nebere si servítky směrem k předsedovi spolku Karlu Hüblovi starosta.

Takováto prohlášení nezůstala bez odezvy.

„Co se týče mé politické kariéry, tak ji považuji za uzavřenou. Co se firmy Antaka týče, požadujeme pouze, aby byl řádně posouzen vliv záměru na životní prostředí v Hranicích dle zákona. Proti vlastnímu záměru osobně nic nemám, jen se domnívám, že by měl být realizován v jiné lokalitě. Životní prostředí v Hranicích se neustále zhoršuje, a proto je každý další záměr potřeba důkladně prověřit z hlediska vlivu na životní prostředí," sdělil ve své reakci Karel Hübl.

"Neuvěřitelně arogantní jednání"

Předseda Čistých Hranic nebyl jediným, kdo se proti výrokům Jiřího Kudláčka ohradil.

„Tak předně, spolek Čisté Hranice nezaložil pan Hübl, ale já. Karel Hübl byl pouze pověřen výkonem funkce předsedy spolku, a to se navíc patrně brzy změní. Ta kritika ze strany pana starosty na adresu pana Hübla mi přijde přes čáru," reagoval předseda společnosti Ekoltes František Smolka.

„Osobně postoj města v těchto záležitostech nechápu. Místo toho, aby se podporovaly projekty s nějakou přidanou hodnotou, tak se podpoří firma, která bude do Hranic dovážet tuny a tuny odpadu," myslí si šéf Ekoltesu a pokračuje.

„Co také nechápu je fakt, že společnost začala instalovat výrobní linky ještě před uzavřením všech náležitostí. Podle mě jde o neuvěřitelně arogantní jednání," neskrývá František Smolka rozhořčení.

Nejsem spokojený s Ekoltesem a netajím se tím

Jiří Kudláček se domnívá, že právě společnost Ekoltes by měla podobné záležitosti podporovat.

„Překvapuje mě, že se v této aktivitě angažuje také pan František Smolka, který má dnes jako předseda představenstva městské společnosti Ekoltes veškeré informace. Má odpovědnost za úklid Hranic, organizuje seče a zabývá se problematikou odpadů. Možná jde o to, že ani dnes stále ještě nejsem spokojen s kvalitou prací Ekoltesu a netajím se tím," vyjádřil se Jiří Kudláček na adresu Františka Smolky.

Starosta ve svém obsáhlém prohlášení také připustil, že je do záležitosti kolem společnosti Antaka mimořádně zainteresovaný.

„Někteří lidé se domnívají, že se jako starosta bojím informovat o tom, co dělám ve svém soukromém čase. Není tomu tak. Ve společnosti Antaka, kterou si pan Hübl a ostatní vybrali jako terč, dozoruji přidělené úvěrové zdroje k poskytnuté dotaci a to v dozorčí radě," potvrdil Jiří Kudláček.

Smolka: Záleží nám na obyvatelích Hranic

Spolek Čisté Hranice mimo jiné poukazoval na to, že ve stejném areálu již působí firmy, kvůli jejichž činnosti se musejí občané potýkat s nepříjemným zápachem.

„Pan Hübl upozorňuje na stížnosti z minulosti. Především na zápach v oblasti CTParku. Jedná se o lepidla na pryže firmy Henniges a emise firmy Ercé. Orgány bohužel konstatovaly, že stížnosti nejsou oprávněné a emise splňují normy. To nedokáži posoudit. Jako projektant by ale měl pan Hübl vědět, že zahříváním plastů pro další zpracování, které plánuje firma Antaka, nedochází k chemické změně, plasty tedy nezplyňují, nemění své chemické složení a nevytvářejí emise. Tudíž, laicky řečeno, nesmrdí," objasnil starosta.

Nad těmito slovy však František Smolka vyjadřuje pochyby.

„Vsadím se, že společnost Henniges, která zpracováváním pryže způsobuje velký zápach, měla také všechny dokumenty před spuštěním provozu v pořádku. A teď znepříjemňuje lidem život. Především v Mexiku je zápach opravdu výrazný, " řekl František Smolka.

„Záleží nám na obyvatelích Hranic a na našem městě. V současné době se ministerstvo životního prostředí zabývá podáním rozkladu, který podepsalo téměř šest set lidí, tak uvidíme, jak celá záležitost dopadne," uzavřel František Smolka.

DAVID KRÁL