Mohl byste obec Zámrsky nějak krátce popsat?

Jsme malá obec na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Bydlí zde dvě stě dvacet osm obyvatel.

Jaký vývoj v počtu obyvatel v současné době převažuje? Spíše nárůst, nebo naopak úbytek obyvatel?

Spíše nárůst. Lidé v obci zůstávají. Trvalé bydliště tady mají i ti, kteří se stěhují za prací do měst. Tito lidé pak v Zámrskách bydlí jen přes víkend.

Zámrsky tedy patří mezi menší obce. Je to podle vás výhoda?

Všechno má své klady a zápory. Rozhodně je tady větší klid. Na druhou stranu větší obce disponují větším rozpočtem a můžou se tak pustit do nákladnějších projektů. Naopak obec s menším počtem obyvatel si musí nejprve našetřit, aby se nezadlužila, a pak teprve může budovat.

S jakým rozpočtem pracujete?

Letos tři a půl milionu.

Snažíte se získat nějaké dotace z krajského nebo státního rozpočtu?

Ano. Jsme úspěšní asi z jedné poloviny.

Chystáte v současnosti nějaké větší projekty?

Dva projekty připravujeme. Jedná se o rekonstrukci víceúčelového hřiště a opravu lesních cest. Tyto cesty jsou desítky let neudržované a také do hřiště se přes třicet let neinvestovalo. Důvodem, proč k tomu doposud nedošlo, jsou peníze. Za rok bychom se chtěli zaměřit i na místní komunikace.

Takže s kvalitou místních cest spokojeni nejste?

Cesty v obci jsou jak obecní, tak i státní. Místní komunikace se snažíme udržovat podle možností. Máme v obci dvě místní komunikace, které již opravu nutně potřebují, ale pod oběma se budou měnit inženýrské sítě. Státní silnice udržuje Správa silnic Olomouckého kraje, věřím že se k nám už chystají.

Mluvil jste také o úpravě lesních cest. V čem je největší problém?

Jestli se po nějaké cestě jezdí padesát let, tak to podle toho také vypadá. Také v tomto případě jsou peníze hlavním důvodem, proč se k tomu doposud nepřistoupilo.

Jaké projekty jste podnikli v minulosti?

V loňském roce jsme dokončili opravu chodníků. V rámci této akce jsme přímo v obci vysázeli sto ovocných stromků a zároveň jsme nechali opravit veřejné osvětlení. Tyto akce jsme financovali i z dotačních titulů. VaK Vsetín dělal nový vodovodní řád, který ještě není zcela vyměněný. Opravovali jsme také kanalizaci a prováděla se úprava terasy a vstupu do kulturního domu.

Jsou ještě nějaké projekty, které jste tady zrealizovali?

Většinou se jedná právě o opravy. Šlo třeba o opravu střechy na kulturním domě nebo o dům pro seniory, kde se nad nástavbou vybudovala nová střecha, vyměnila se okna, provedla se přestavba kotelny a v suterénu se vystavěl další byt. Také se v obci průběžně opravila stará kaplička a pomníky. V budově obecního úřadu se vyměnila okna a byla provedena oprava fasády. V obecních budovách se přešlo na topení plynem.

Co vlastně obyvatele Zámrsk v současné době trápí nejvíce?

Každého trápí něco jiného. Například obcí projíždí pravidelná autobusové linka Hranice – Kelč. Přestože do Kelče je to odsud jen čtyři kilometry, lidé za cestu autobusem platí čtrnáct korun. Přitom do Hranic, kde je ta vzdálenost třikrát větší, jezdí za dvacet korun. To je jeden problém malých obcí.

Dá se s tím něco dělat?

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje má nastavené tarifní zóny, nám ale jedna končí zrovna na hranici obce Zámrsky. Od autobusové zastávky je to asi dvě stě metrů, jenže od tohoto místa už platíme více, protože se vjíždí do druhé zóny.

Jaká zařízení se v Zámrskách nacházejí?

Máme zde obchod, hospodu i kulturní dům. V kulturním domě se pořádají svatby,dětský maškarní bál, vítání občánků a besedu se seniory. Ženy také mají kondiční cvičení.

Jsou v Zámrskách také nějaké kulturní nebo sportovní spolky?

Sama o sobě obec žádné spolky nemá. V obci ale působí Myslivecké sdružení Doubek Zámrsky a Sbor dobrovolných hasičů. Na fotbalovém hřišti hasiči pořádají různé sportovní akce. Nedávno hasičům Olomoucký kraj přispěl na nový dodávkový automobil pro devět lidí. Za tuto dotaci chci poděkovat.

Přispívá obec nějak na provoz těchto sdružení?

Pokud si požádají o příspěvek a pořádají nějakou větší akci, vždycky tomu bylo zastupitelstvo obce nakloněno.

Jak dlouho vlastně působíte na postu starosty?

Druhé volební období, takže pátým rokem.

Nejste ale pro tuto funkci uvolněný. Dá se to zvládat se zaměstnáním?

Když už jsem se na to dal, tak to stíhat musím. Příliš volného času ale nemám.

Co byste z funkce starosty nabídl turistům? Na co byste je nalákal?

Nějaké větší pamětihodnosti tady nejsou. Snad jen památky místního významu. Máme taky novou kapli svatého Václava. Od jejího vysvěcení uplyne příští rok deset let. Myslím ale, že vše, co v obci máme, je lidem prospěšné.

Jak Zámrsky spolupracují s okolními obcemi?

Jsme součástí Mikroregionu Hranicko, přes který funguje dobrá spolupráce.

Vedou přes Zámrsky nějaké cyklotrasy či cyklostezky?

Přes Zámrsky vede cyklostezka Bečva a Jantarová stezka. Kromě cyklistů obec hlavně v létě navštěvuje také hodně turistů, někteří sem na procházku chodí třeba až z Teplic.

Dá se tedy říct, že Zámrsky jsou hlavně sezónní obcí, ve které to žije hlavně přes léto?

Je tady dvanáct až patnáct objektů, které se využívají jen při rekreaci. Od jara do podzimu tady přijíždějí lidé z Ostravy, z Karviné, z Hranic nebo Přerova. Je pravda, že tady přebývají hlavně přes víkendy a dovolené.

Arnošt Pala

Rodinný stav: ženatý

Děti:dvě

Znamení zvěrokruhu: vodnář

Největší koníček: příroda

Největší neřest: Na neřesti mi nezbývá čas.

Oblíbený film, kniha: Líbí se mi české filmy a rád čtu cestopisy.

Oblíbené jídlo: Oblíbené jídlo nemám, ale ryby nemusím.