Jak ze své pozice celkově hodnotíte rok 2011?

Myslím si, že z pohledu města se podařilo uskutečnit spoustu investičních akcí. Přesto, že se médii šíří ne zrovna optimistická finanční situace, podle mě došlo ve městě k realizaci mnoha dobrých projektů. Z tohoto pohledu rok hodnotím pozitivně.

Co pro vás bylo vůbec tím nejpříjemnějším překvapením roku 2011?

To je těžká otázka. Možná opravdu to, že po finanční stránce to nakonec nebylo pro město tak špatné, jak někteří na začátku roku sýčkovali. Zřejmě tedy právě ten fakt, že se situace podařila ustát.

Co bylo z vašdho pohledu naopak tím největším zklamáním?

Samozřejmě došlo k některým méně příjemným situacím, jako bylo třeba odvolání místostarosty, pana magistra Wildnera. Z tohoto titulu to nebyl zrovna šťastný rok. Právě odvolání pana místostarosty pro mě bylo tím největším zklamáním.

Co bude podle vás největší akcí, pomyslným vrcholem roku 2012?

Jednoznačně dokončení Hviezdoslavovy ulice, potom také zateplení Domova seniorů a rekonstrukce parku. Takže letošní rok bude mít takové tři vrcholy. Svým způsobem se budou koncentrovat na léto, kdy by měl být park uveden v nový život. V té době by mělo být dokončeno také zateplení Domova seniorů.

Jaké je vaše největší osobní přání do nového roku?

Největším přáním je asi to, aby všichni kolem mě byli zdraví a v pořádku.