Končí rok 2013. Převažovaly v něm pro město klady, nebo naopak zápory?
Myslím, že převažovaly klady. Udělaly se skoro všechny velké akce, které jsme měli naplánované, a úspěšní jsme byli i z hlediska dotací. Na druhý pokus se podařila dotace na zámeckou zahradu, v příštím roce se konečně dokončí i úsek cyklostezky z Dříně do Týna, po které všichni volali. Také na ni jsme získali dotaci. Nakonec i to, že úřad získal Národní cenu kvality, je obrovský úspěch. Myslím, že přestože to byl rok s nešťastnou třináctkou, tak se městu dařilo.

Kromě Národní ceny kvality byly Hranice vyhodnoceny jako druhé nejlepší město pro byznys v Olomouckém kraji. Pro radnici jsou to jistě zajímavé úspěchy, ale co z toho má občan?
Národní cena kvality vypovídá o tom, že na úřadě to funguje nadstandardně, občan své záležitosti vyřizuje bez komplikací. Ocenění také ukazuje, že město hospodaří dobře, není nadměrně zadlužené a dovolí si nemalé investice. Každý rok jde přibližně dvacet procent rozpočtu do investic, a to rozhodně není málo. Úkolem města je vytvářet prostředí pro občany, kteří ve městě mohou spokojeně bydlet, mají v něm možnost příjemně trávit volný čas. Myslím, že trend, který je v tomto městě už několik let nastavený, je správný.

Město možná není zadlužené, ale zadlužení jsou někteří jeho obyvatelé. S některými dlužníky například za nájemné by už nic nenadělali ani exekutoři a asi ani město si s nimi neví úplně rady.
Jde stále o stejný okruh lidí, ze kterých peníze prostě nedostaneme. Dluh vůči městu jim každý rok přibývá, a proto narůstá i celkově. Počet těchto neplatičů je plus minus stejný. Město s tímto bohužel nic nenadělá, je v tomto ohledu hodně omezené. Dlužné nájemné jsme řešili například takzvanou amnestií. V rámci ní říkáme, že když neplatič uhradí dlužné nájemné, budou mu prominuty všechny následné poplatky. Díky amnestii se nám nějaká část vrátí, ale samozřejmě to nebude úplně všechno.

Místo ostrůvků parkoviště

S některými věcmi se za uplynulý rok příliš nepohnulo. Stále například není vyřešené autobusové nádraží. Teď probíhá zima, kterou cestující opět protrpí v nevyhovující čekárně…
Plánovaná rekonstrukce autobusového nádraží nebude jen o budově s čekárnou, ale i o té části, která je dnes řešená jako nástupní ostrůvky. Tuto část bychom rádi vyčlenili pro parkování aut. Studie, kterou tady máme, počítá i se zavedením autobusové dopravy až nahoru k vlakovému nádraží, kde by vznikla točna. Tím vším se zajistí komfort lidem, kteří využívají hromadnou dopravu. Ve studii je i návrh budovy, ve které by měla být také malá čekárna. Budova ovšem rozhodně nebude zahrnovat pohostinství, které tam je dnes. Vše samozřejmě konzultujeme i s dopravci.

Pokusíte se tuto věc stihnout ještě v současném volebním období?
Bylo by to fajn. Alespoň tu akci vysoutěžit a takzvaně rozjet.

Dobrou reklamu městu nedělají ani kasárna Jaslo. Přes několik jednání ke konkrétnějším závěrům doposud nedošlo.
Osobně jsem byla pověřená jednáním, která se primárně týkala propojení ulice Tovární a ulice Nová. Samozřejmě jsme se ale bavili i o využití toho areálu. Majitelé doposud nemají žádného konkrétního investora či nájemce, který by tam v tuto chvíli šel. Alespoň nám žádný konkrétní plán neřekli. Předpokládám, že plochu budou buď pronajímat, nebo ji rozprodají.

Dalším ožehavým tématem byl prodej tepelného hospodářství do rukou soukromé firmy. Pro město šlo o výhodný obchod, je tady ale obava, jak to s teplem bude v následujících letech.
Nedokážu si představit, že firma, která do něčeho investuje 37 milionů, by za rok tu činnost v podstatě ukončila. Myslím, že prioritní snahou firmy bude udržení stávajících zákazníků a zřejmě i nalákání zpět některé dřívější odběratele.

Rekonstrukce Pod Bílým kamenem

Kritiku obyvatel si v letošním roce vysloužila také městská firma Ekoltes a její opožděné sečení trávy. Město firmu pokutovalo dvanácti tisíci korunami, což je ale částka spíše symbolická.
Ta částka vychází ze smluvní pokuty, kde jsou tyto věci vypsány. Tráva roste samozřejmě všude stejně, ale pracovníci Ekoltesu jsou na jednom místě dříve a na jiném zase později. Neznám úplně do detailů smluvní záležitosti Ekoltesu se subjekty, kterým rovněž zajišťuje sečení trávy. Problém ale nebyl v tom, komu dal Ekoltes přednost, ale v tom, že dané termíny firma nesplnila. Z toho pramenila smluvní pokuta.

Plyne z té letošní zkušenosti nějaké ponaučení?
Samozřejmě jsme už několikrát na to téma bavili. Budeme apelovat na větší informovanost k občanům, chceme, aby Ekoltes měl harmonogram, který by se dal více sledovat. Je to ale dvousečná zbraň. Občan na něj bude určitě poukazovat s tím, že třeba Struhlovsko je posečeno až o tři dny později, než je uváděno v harmonogramu.

Před rokem jsme se spolu bavili o obecně závazné vyhlášce, týkající se povinnosti dopravců zaplachtovat sypké materiály při cestě přes Hranice. Jak funguje kontrola, zda řidiči vyhlášku respektují?
Městská policie nedělá jen tuto práci, kontrolu tedy nemůže provádět dvacet čtyři hodin denně. Už se jí ale podařilo některé řidiče odchytit. Strážníci řeší kontrolu fotografováním a dokumentováním. Navíc už jen fakt, že jeden řidič uvidí hlídkujícího policistu třeba na Potštátské ulici a předá informaci dalším řidičům do Hrabůvky, ukazuje, že vyhláška má smysl. Někteří ale sypké materiály stále převážejí bez zakrytí plachtou, to je pravda.

Některé investice roku 2014 už jsou známé. Dá se říct, která z nich bude tou nejvýznamnější?
Každá z nich je pro někoho důležitá. Třeba po dokončení cyklostezky lidé nejen z Hranic volají už dlouhou dobu. Chystá se rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem, to bude také velká akce. Předpokládáme, že Olomoucký kraj bude řešit rekonstrukci Hranické a Lipnické ulice v Drahotuších, kde i město vloží nemalé finanční prostředky. Jsou tady věci, které už jsou vyčleněny v rozpočtu, nějaké finanční prostředky se ale budou rozdělovat ještě rozdělovat v únoru. Myslím si tedy, že některé akce ještě přibudou.

Rondel se Zborovskou? 

Neplánujete úpravy křižovatky mezi třídou 1. máje a ulicí Zborovskou? Lidé často zmiňují potřebu kruhového objezdu…
To je otázka ne milionů, ale desítek milionů korun. Na téma úpravy této křižovatky jsem se kdysi bavila s dopravním specialistou, který říkal, že i kruháč by byl problémem. Potřebujeme totiž zachovat přednost na příjezdu z Komenského ulice, která vede do kopce. Na kruhovém objezdu by přitom měl přednost ten, kdo po něm zrovna projíždí. Další problém se týká i ohrožení statiky okolních domů.

Další velká investice města půjde do rekonstrukce zámecké zahrady. Je opravdu tak potřebná?
Každý člověk vidí prioritu někde jinde. Díky opravené zámecké zahradě vznikne další prostor pro trávení volného času. Přes léto si tam lidé sednou třeba po vycházce po městě, bude tam prostor i pro hraní dětí. Myslím, že je to jedna z posledních akcí v centru, která ještě není revitalizovaná. Navíc je to možná jedna z posledních příležitostí, kdy na revitalizaci dostaneme dotaci. Myslím totiž, že další rozpočtové období Evropské unie už bude zaměřeno na jiné projekty. Fyzická revitalizace území už nebude tolik podporována.

Letos se město muselo vypořádat i s nižšími příjmy pro organizace sociálních služeb. Bude podle vás tato tendence pokračovat?
Tyto finanční prostředky jdou prozatím z Ministerstva práce a sociálních věcí, kam Olomoucký kraj dává pouze doporučující stanovisko. Letos jsme těch peněz dostali méně, ale rozměry příspěvků z minulých let například na Domov seniorů se přesto podařily udržet. Riziko snižujících se příspěvků na sociální služby ale trvá. O rozdělování příspěvků bude v budoucnosti rozhodovat už jen kraj a další riziko vidím v možné tendenci podporovat prioritně jeho příspěvkové organizace, na úkor těch ostatních. Doufám, že kraj se k tomu postaví rozumně a pro rozdělování peněz nastaví jistá pravidla, která by udržela jistotu i pro ty městské organizace nebo Charitu Hranice a Elim Hranice. I ty totiž provozují sociální služby.

Chybí pozitivní pohled

Současnému zastupitelstvu zbývají poslední měsíce volebního období. Nemůže se stát, že na poslední chvíli bude dohánět to, co v minulých letech nestihlo?
Mám pocit, že každé zastupitelstvo se snaží naplnit co možná nejvíce věcí, které chtělo udělat. Je to asi přirozené. I před Vánoci chtěla spousta lidí na poslední chvíli koupit dárky pro své příbuzné.

Už jste bilancovala své období ve funkci starostky, nebo je na to ještě dost času?
To víte, že čas od času si to člověk v hlavě zhodnotí a srovná. Takže trošku asi ano.

Pokud by tomu okolnosti nahrávaly, šla byste do této pozice znovu?
Jak jste říkal, pořád ještě zbývá pár měsíců. Jsou to měsíce, které mohou ještě hodně změnit. Momentálně v této věci ještě nejsem stoprocentně rozhodnutá.

Co byste popřála čtenářům do roku 2014?
Hlavně aby se jim v tom roce dařilo a aby jim energie a optimismus vydržely co nejdéle. Myslím, že pozitivní pohled na věc je právě to, co nám v poslední době trošku chybí. Takže lidem přeju, aby je úsměv, nadhled a pohoda v novém roce neopouštěly.