Můžete čtenářům vaši obec představit?

Obec Skalička leží v oblasti mělkého úvalu Moravské brány, v nadmořské výšce 293 metrů na levém břehu řeky Bečvy, v jihovýchodní části Olomouckého kraje. Dá se říct, že dle historického vývoje nezaznamenala nějakou újmu, zůstala pořád tou malebnou obcí a neztratila nic na svém významu.

Čím to podle vás je, že se jí podařilo zachovat svou tvář?

Myslím si, že tomu pomáhá i nadšení občanů a pořádání různých kulturních akcí. Občané se ustálili, ze Skaličky neodchází. Máme tady pro ně dobré zázemí, ať už se jedná například o mateřskou nebo základní školu. Řekla bych, že vzhledem k nové výstavbě nebo stavebním pozemkům, které tady máme, lidé Skaličku shledávají jako malebnou obec, která není narušená třeba stavbou dálnice. Přesto je dojezdová vzdálenost do Hranic velmi dobrá. Zaznamenáváme stěhování občanů do Skaličky z Hranic, z Přerova nebo z Lipníka nad Bečvou. Nachází tady takový klid, zázemí. My se jim snažíme vycházet vstříc kulturními akcemi, sportovními aktivitami a podobnými záležitostmi.

Takže počet obyvatel v poslední době spíše vzrostl?

Ano, postupně roste. Lidé už v současné době nové domy většinou dostavují, kolaudují a postupně se do domů ve stavební lokalitě začínají stěhovat. Zaznamenáváme tedy vzestupnou tendenci počtu obyvatel.

Kdy jste začali se skaličským satelitním městečkem?

Už v roce 2004 začalo minulé zastupitelstvo pozemky vykupovat od bývalých soukromých vlastníků ze Skaličky. Nové zastupitelstvo začalo v této lokalitě rozdělovat parcely a v roce 2007 začal první prodej stavebních parcel.

Berete jako jisté vyznamenání, že noví lidé se tady trvale usazují?

Samozřejmě nás těší, že se jim ve Skaličce líbí. Je to takové potěšení za tu práci, které zastupitelstvo Skaličce dává. To, že se nám tady lidé stěhují, potvrzuje i fakt, že jsme nakonec stavební parcely rozšiřovali ještě o dalších devět. Je to dobrá známka toho, že můžeme nabídnout v obci dobré a kvalitní zázemí.

Jak na přistěhovalce reagují trvalí obyvatelé Skaličky?

Někdy říkají, abychom už další lokalitu nebudovali. Také my si myslíme, že třicet šest stavebních míst je na Skaličku dost. Jedná se totiž o nárůst přes stovku občanů, kteří by se tady měli trvale přihlásit. Touto lokalitou bychom tedy chtěli satelitní část zakončit, další takové satelity bychom už budovat nechtěli. Chceme tomu nechat přirozený vývoj, aby si občané mohli na svých pozemcích volně stavět.

Pojďme k dalším projektům z poslední doby. Co ještě se vám za pět let ve funkci starostky podařilo vybudovat?

Současné projekty nejsou jen moje zásluha. Podíl na tom má celé zastupitelstvo a tým lidí, který kolem nás pracuje a pracovat chce. Aktivita všech je tady znát. Za období těch pěti let se nám podařilo proinvestovat asi třicet milionů korun. Z toho je šestnáct až sedmnáct milionů z dotačních fondů, zbytek je tedy z rozpočtu obce, přičemž některé jdou třeba i cestou úvěrů.

Můžete nějaké akce konkrétně vyjmenovat?

Za velkou akci bych považovala právě výstavbu inženýrských sítí ve stavební lokalitě v roce 2008, poté následovalo veřejné osvětlení a v současné době se lokalita dobudovává ve formě chodníků a nové komunikace. V roce 2009 jsme také zateplovali mateřskou a základní školu, to byla také jedna z velkých investicí. V letošním roce probíhá v souvislosti s dobudováváním stavební lokality i revitalizace návsi z regionálního operačního programu. Jde o významnou investicí za zhruba devět milionů korun. Obnovou prošli také kulturní památky a prostranství před kaplí. Dále jsme vybudovali například dětská hřiště.

Jaké projekty plánujete do budoucna?

Na příští období plánujeme doplnění kanalizace jedné části obce, kde zcela chybí. Bojujeme o to už několik let, ale zatím se nám nepodařilo získat dotace. Výměna oken a zateplení sokolovny je také věcí, kterou bychom chtěli v budoucích letech opravit. V následujícím roce dojde také k revitalizaci hřbitova. Úpravou projde taktéž přední část parku, která je nyní převedena na obec. Park by měl vytvořit klidovou odpočinkovou zónu. Už několik let plánujeme také inline bruslařskou dráhu, která by měla vést od Ústí do Skaličky. Projekt už máme, čekáme jen na vhodný dotační titul. Ústí už má tuto trasu po konec svého katastru vybudovanou, z jejich strany měří sedm set metrů. My bychom na ni chtěli navázat kilometr a půl dlouhou dráhou, která by měla končit na dolním konci obce. Dráha tak bude mít v konečném důsledku něco přes dva kilometry. Všechno se ale bude odvíjet od finančních prostředků.

Byla o tuto dráhu mezi občany poptávka?

Určitě. Už se ptají, kdy bude inline dráha vybudovaná. My ji samozřejmě řadíme jako jednu z priorit, ale také je potřeba dotáhnout akce, které máme rozpracované v obci. Věříme, že se nám i tato dráha podaří zrealizovat, ale nedokážu říct, v jakém časovém úseku.

V současné době probíhá také výstavba chodníku ke hřbitovu. Kdy bude dokončena?

Tento projekt vychází z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace jsme získali loni v rámci oranžové stuhy. Druhou etapou projektu je revitalizace návsi spojená se satelitní částí obce. Akce začala prvního srpna, termín dokončení je patnáctého listopadu. Takže ještě měsíc je na práce čas.

S jakým rozpočtem pracuje obec?

Čistě daňové příjmy činí necelých pět milionů korun. V rámci dotačních příjmů se nám to každým rokem mění. V letošním roce máme rozpočet necelých deset milionů. V letech předešlých to bylo i něco kolem dvaceti milionů, ale tam se zohlednily dotace, které obec získala.

Ve Skaličce je spousta kulturních a společenských akcí. Vychází jejich pořádání od samotných občanů, nebo jde čistě o iniciativu obce?

Řekla bych, že aktivní jsou všechny spolky, které tady máme. Některé akce pořádají ve spojitosti s obcí, jiné třeba samostatně. Akcí za celý rok je celá řada. Rozhodně to tedy není jen obecní záležitost.

O které spolky se jedná?

Jde o spolky TJ Sokol Skalička, Sbor dobrovolných hasičů Skalička, Trampské sdružení Skalička, Včelařský spolek Skalička a Myslivecké sdružení Nihlov Těšice.

Jaké kulturní akce tedy v obci pořádáte?

Můžeme to vzít od ledna až do konce prosince. Rok začíná plesy, které pořádá TJ Sokol nebo Včelařské sdružení. Sbor dobrovolných hasičů má na starosti akci s názvem Pochovávání basy. V obci je dále maškarní ples, což zaštituje obec spolu se základní školou. Nemůžu zapomenout na Den matek a putování za velikonočním vajíčkem. Letos jsme tady měli dost významnou akci v podobě oslav výročí devadesáti let TJ Sokol. Stejně tak se konalo První mezinárodní setkání včelařů. To jsou asi dvě největší akce, které se letos udály. TJ Sokol dále pořádá různé výlety na kolech nebo sjezd řeky Bečvy. Probíhá také festival trampských písní, setkání se seniory, rozsvěcování vánočního stromu a vánoční koncert. Akcí je poměrně hodně. Pro zájemce jsou všechny vyvěšeny na webových stránkách, takže každý má množnost se podívat, co ho u nás čeká.

Jakým sportovním odvětvím se ve Skaličce holduje?

Dá se říct, že TJ Sokol Skalička zaštituje všechny sportovní aktivity. Na místním hřišti jsou to fotbalové zápasy, v obci se asi třikrát do roka pořádají šachové turnaje, děti navíc jezdí na různé šachové turnaje i po okolí. Pořádáme také turnaje ve volejbalu, badmintonu nebo stolním tenisu. Několik let v obci působí ještě cvičení dětí a maminek. Je toho opravdu hodně.

Napadlo mě, jestli si fotbalisté nestěžují, že mají hřiště přeci jen z kopce?

To víte, že se to vzpomene asi při každém utkání. Jednou je hřiště z kopce, další poločas zase do kopce. Ale řekla bych, že si na to už zvykli. Fotbalisté se mimochodem letos ve své kategorii dostali tuším na třetí příčku a tento víkend by měli fotbalový podzim zakončit. Myslím, že po několika letech výsledkového strádání jde o velký úspěch.

Ve Skaličce se také prosadily závody dračích lodí.

Tuto akci pořádá spolu s obcí základní a mateřská škola. Letos jsme pořádali již druhý ročník dračích lodí na přehradě ve Skaličce, sjelo se k nám dvacet devět posádek. I občané to kvitují a chválí, že taková malá obec dokáže pořádat akci pro tak velké množství závodníků. Lidé z jiných obcí sem rádi přijedou a zasoutěží si. Podle mě je to velice pěkně strávený sobotní den.

Pomáhá obec nějak spolkům, ať už kulturním nebo sportovním?

Pomáháme jim samozřejmě finančně. Všem spolkům přispíváme na jejich aktivitu a na zabezpečování akcí. Obec sama by totiž neměla šanci všechny akce, které se zde konají, zvládnout.

Posledně jste měli v obci hody. Oslavili jste tam první místo v soutěži Strom roku 2011?

Návštěvnost byla obrovská. Lidé už od časných ranních hodin docházeli v sobotu do sokolovny, kde pro ně bylo připravené bohaté občerstvení ve formě zabíjačkových specialit. Také byly napečeny pecáky místních seniorek, nalévala se slivovice a pivo teklo proudem. O úspěchu jsme se bavili celý den. Přicházeli lidé, kteří gratulovali k tomuto úspěchu. Není to samozřejmě úspěch jen obce, ale hlavně školy a dětí, které vlastně dubovou alej do ankety přihlásily. Chtěla bych poděkovat také Olomouckému kraji, který nás v tomto finančně podporoval.

Čím si vysvětlujete, že máte takový úspěch v těchto soutěžích, a to i na celostátní úrovni?

Hlavně si myslím, že je to aktivitou místních obyvatel. Chtěla bych poděkovat i spolkům a školám, jejichž aktivita v tomto hodně pomohla. Když jsem se před dvěma lety zajímala o soutěž Vesnice roku, zastupitelé mě od toho zrazovali. Tvrdili, že stále musíme opravit mnoho věcí, a proto bychom měli ještě počkat. Nicméně v loňském roce jsem obec přihlásila a v rámci Olomouckého kraje jsme získali oranžovou stuhu. To nás samozřejmě velice potěšilo. O těch letošních úspěších se už čtenáři Hranického deníku mohli dočíst.

Anketu Strom 2011 jste vyhráli díky dubové aleji umístěné v Domově Větrný mlýn. Můžete tento Domov trošku představit?

S Domovem Větrný mlýn máme velice dobré vztahy. Je to ústav pro mentálně postižené dívky. V současnosti tam je 78 dívek a okolo padesáti zaměstnanců. Musím také zmínit, že v letošním roce se začíná pro chovanky budovat nový pavilon. Současné podmínky pro ubytování jsou totiž nestandardní. Krajský úřad, který je zřizovatelem tohoto pavilonu, na něj uvolnil částku třiatřicet milionů korun. Měl by tedy vzniknout prostor pro zhruba třicet až čtyřicet klientek, který život klientkám zpříjemní. Holky by měly být ubytované na pokoji po dvou nebo po třech, budou mít vlastní sociální zařízení.

Jaké dominanty ve Skaličce máte?

Největší dominantou je určitě větrný mlýn. Po dohodě s panem Červkem, který jej vlastní, ho používáme ve všech propagačních materiálech obce. Jeho stáří se odhaduje na čtyři sta let. Asi před dvěma sty lety byl z Dřevohostic převezen do Skaličky na dvanácti koňských povozech. Je plně funkční a dobře udržovaný. Také obec se na údržbě podílí. Každou návštěvu samozřejmě zavedeme do mlýna na prohlídku.

Jaké další významné stavby obce byste zmínila?

Z těch dalších zmíním zvoničku se slunečními hodinami, která je v centru obce, dále potom kapli svatého Teodora, která je umístěna v zámeckém parku. Za zmínku stojí také socha svatého Jana Nepomuckého.

Na co byste nalákala turisty do obce?

Samozřejmě na širokou řadu kulturních akcí, které v obci jsou. Jak už jsem uvedla, tento kulturní kalendář si mohou prohlédnout na našem webu. Dále také na dominanty obce, jako je větrný mlýn, ale také na přehradu, která se nachází kousek od Skaličky a kde se konají různé soutěže. Myslím si, že turisté mají dost širokou škálu výběru. Mohou zvolit některou z kulturních akcí, projít se k přehradě nebo si prohlédnout kulturní památky.

Jak spolupracujete s okolními obcemi?

Vztahy jsou podle mě na dobré úrovni. Jsme součástí Mikroregionu Hranicko, jejímž členem jsou i sousední obce. Vstupujeme tak do společných projektů.

O které projekty jde?

Teď by to měla být výsadba zeleně podél polních cest. Dalším projektem, který proběhl v tomto roce, byl nákup techniky na udržování zeleně. Pokud to vyjde, nakoupí se také kontejnery do domácností. Mikroregion tak vlastně sbližuje jednotlivé obce. Takže veliké díky za to, že pro obec můžeme využít těchto dotačních možností.

Jak jste spokojeni s infrastrukturou, ať už v obci samotné či v blízkém okolí?

Určitě to není úplně podle našich představ, ale věříme, že se infrastruktura bude postupně opravovat. Na rekonstrukce silnic, které vedou do obce, jsme požádali Správu silnic Olomouckého kraje. Věřím, že se podaří silnice opravit.

Mluvila jste od dobré dostupnosti z Hranic, je tedy frekvence autobusových linek podle vás dostatečná?

Myslím, že ano. Dětem, které dojíždějí do Hranic, se nabízí možnost návratu zhruba každou hodinu od dvanácti do pěti, takže v tom bych neviděla problém. Horší je to s dostupností do jiného kraje. Někteří studenti jezdí do Valašského Meziříčí nebo ještě dál a tam ta dostupnost spojů vázne. To by se mělo sladit.

Jsou v obci i nějací podnikatelé, kteří by například zaměstnávali místní občany?

Není to ve velké míře, ale nějaké firmy tady máme. Za zmínku stojí akciová společnost Skalagro Skalička, která v obci sídlí už několik let. Stále navíc svoji činnost vyvíjí, není to tedy jako v některých jiných obcích, kde zemědělská družstva spíše zanikají. Také podnikatelů, kteří zaměstnávají občany ze Skaličky, tady několik máme. Zmínila bych drátěný program AB Andrys nebo lesní práce Petr Kopča.

Plánuje se něco podobného i v tom satelitním městečku, nebo se jedná jen o obytné domy?

Jsou to jen obytné domy. Dali jsme si do smlouvy, že funkce satelitu je jednoznačně obytná a žádné podnikatelské aktivity tam mít nechceme.