Na problém s projíždějícími vysokotonážními kamiony upozorňují starostové několik měsíců.

„Lidé si k nám chodí stěžovat, vadí jim hluk. Na zdech domů se objevují praskliny," shodli se Jiří Řezníček, starosta Tučína a Vlastimil Bia, starosta Pavlovic u Přerova.

Tranzitní doprava jezdí na skládku odpadů v Hradčanech, ale také do lomu Podhůra.

„Proti vozidlům, která musí zajet do Hradčan, nic nemáme. Chápeme, že musí jet přes naše obce, stejně jako vozidla dopravní obsluhy. Odmítáme ale tranzitní dopravní vozy, které míří do Podhůry nebo si přes naše obce krátí cestu, aby nemusely platit mýtné," uvedl Vlastimil Bia.

Situace vyvrcholila kalamitou na začátku prosince, kdy cestu třetí třídy prakticky zablokoval kamion.

„Osobní auta cestu zvládla, ale za nimi jedoucí kamion, který tam vjel, už cestu zablokoval. Sypač, který měl kvůli údržbě na silnice vyjet, se tam pak nedostal," přiblížil nedávnou situaci Jiří Řezníček.

Počet projíždějících kamionů dle tvrzení starostů stoupl, když během léta vešel v platnost zákaz průjezdu kamionů s tonáží nad 12 tun na silnici druhé třídy v Kozlovicích a ve Dvořákové ulici v Přerově.

„Přerov v podstatě přehodil problém těžké dopravy na obce a doprava se tady silně zvýšila," konstatoval Řezníček.

„Z komunikací, které jsou pro vysokotonážní dopravu určeny, vytlačili kamiony na komunikaci, na které správně nemají co dělat," dodal Bia.

Jezdí po chodnících, končí v příkopech

Na užších cestách se kamiony s obtížemi vyhýbají, a proto jezdí přes chodníky, a několikrát se i stalo, že kamion sjel do příkopu. Tučínský starosta pořídil několik fotografií kamionů, které tyto situace dokládají.

„V září proběhla se starosty konzultace ohledně správního řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu spočívající v omezení tonáže projíždějících vozidel," potvrdila Eva Šáchová z odboru dopravy přerovského magistrátu.

Obce tedy nechaly vypracovat studii, jak by mělo vypadat nové dopravní značení a kde by zákazy měly být. Starostové podepsali žádost o zahájení správního řízení o vydání zákazu průjezdu kamionů – tu odeslali na přerovský magistrát a městský úřad v Lipníku nad Bečvou, do jehož katastru spadá obec Hlinsko. Žádost by měla na příslušné úřady dorazit během třetího prosincového týdne.

Kladně návrhy starostů přijímá i Správa silnic Olomouckého kraje. „Žádost k nám ještě oficiálně nedorazila, ale lze předpokládat, že jí vyhovíme. Komunikace třetí třídy skutečně nevyhovují těžké nákladní dopravě, která z Podhůry jezdí," uzavřela Jarmila Skopalová ze Správy silnic Olomouckého kraje.