„Recyklaci za studena přímo v místě stavby umožňuje systém několika strojů spřaženích těsně za sebou. Z tohoto důvodu není potřeba na stavbu dovážet nový asfalt a dopravní uzavírky lze zkrátit na minimum,“ vysvětlil výhody nové technologie na včerejší přednášce odborně-technický ředitel společnosti Skanska CD Josef Richter.

Princip technologie spočívá v recyklaci deseti centimetrů podkladové vrstvy, při níž fréza odstraní původní asfaltovou vrstvu. Ve speciálním stroji se pak tato vrstva rozemele a promíchá s přísadami, čímž vznikne vrstva nová.

„Přestože recyklace asfaltových vrstev za studena je méně časově náročná než ostatní technologie, je nutné po dokončení práce počkat nezbytně nutnou dobu, než se opravovaný povrch ošetří,“ doplnil Richter. Jak dodal, je tento způsob také šetrný k životnímu prostředí a stojí třikrát méně než klasické technologie.
Po nově opravené silici v úseku Přerov-Lýsky budou řidiči moci jezdit od poloviny září.