Od roku 1984 ale obec užívá hřbitov nový, který leží mimo prostory kostela. Památky některých rodin ale na starém hřbitově zůstaly až dodnes.

„Hlavní problém spočívá v tom, že ne všechny rodiny se o tyto památky starají a udržují je v odpovídajícím a zasluhujícím stavu, takže některá místa jsou v současnosti neudržovaná a už se netěší takové důstojnosti, kterou by si zasloužily,“ řekl starosta Partutovic Jaroslav Šindler s tím, že majitelé většiny hrobů nebo pomníkových desek a křížů je nechali přemístit do areálu nového hřbitova.

Problémová místa v okolí kostela jsou navíc podle starosty rozmístěna po celé ploše.

„K některým hrobům se již ani pamětníci nehlásí nebo už zemřeli. Kamenné zdivo, které ohraničuje prostory kostela a samotného hřbitova, je rovněž v zuboženém stavu a na několika místech vyžaduje nutné opravy“.

Finance?

Šindler také uvedl, že farnost samotná nemá dostatek finančních prostředků na údržbu a opravení míst v okolí kostela, a proto se dohodla s vedením obce na společné renovaci.

„Chceme starý hřbitov renovovat způsobem, který by jednak proměnil okolí kostela v krásné udržované prostředí, ale zachoval i pamětní místo v důstojnosti. Zároveň se na celou renovaci pokusíme vynaložit minimální náklady,“ prohlásil starosta.

Peníze na tuto akci vzejdou kromě financí farnosti pouze z obecní pokladny. „Renovace není projekčně řešena a nemá svůj rozpočet, takže nemůže být ani předmětem žádosti o dotace. Vše vychází z dohody mezí Římskokatolickou farností a obcí, jíž samozřejmě předcházely četné diskuze s veřejností,“ uvedl Šindler.

Podstatou renovace je také zjištění, kteří pamětníci se k hrobovým místům hlásí a mají zájem o jejich údržbu. Ti pak svůj záměr oznamují na obecním úřadu. Buď se vysloví pro zanechání hrobu na místě, nebo ho tam zruší.

Zatím prý jde vše podle plánu.

„Vzhledem k tomu, že se pamětníci hlásí ke svým hrobům a záměry nám písemně sdělují, domníváme se, že celou renovaci vnímají pozitivně a považují ji za nutnou a obci prospěšnou,“ uzavřel Šindler.

Jedna velká pamětní deska

Majitelé hrobových míst, kteří mají zájem o jejich ponechání na starém hřbitově, je nechají přemístit na centrální část hřbitova poblíž kněžských hrobů.

„Naší představou je vyhotovení jedné velké pamětní desky, která pak bude sloužit pro potřeby všech pamětníků jako vzpomínka na zesnulé předky,“ vysvětlil dále starosta Šindler.

Tato část bude podle jeho slov důstojně upravena a udržována v rámci dohody obce a farnosti. Nevyužité prostory se zarovnají a zkulturní a budou spravovány v rámci údržby veřejných prostranství. Se zahájením samotné renovace se počítá na jaře příštího roku.