Šetření probíhá od 4. února až do 28. května letošního roku a zaměří se na jedenáct tisíc domácností v celé České republice.

V Olomouckém kraji tazatelé navštíví 670 domácností, z toho osloví bezmála tři stovky domácností vůbec poprvé. Zbytek se průzkumu zúčastní opakovaně.

„Konkrétně v Hranicích bude v letošním roce navštíveno 20 domácností a po deseti domácnostech pak v Opatovicích, Skaličce a Teplicích nad Bečvou,“ uvedla Jarmila Benešová z pobočky Českého statistického úřadu v Olomouci.

Výsledky průzkumu se zveřejní vždy až za rok po skončení šetření, proto ještě neznáme přesné hodnoty. V roce 2014 však v Olomouckém kraji činil průměrný roční příjem domácností na osobu celkem 147 tisíc korun.

„V loňském roce se našim tazatelům a tazatelkám v rámci tohoto šetření podařilo vyšetřit 80 procent navštívených domácností,“ dodala Jarmila Benešová.

JAN NUC