Ti většinou neuspěli u písemné části z českého jazyka, tedy i ve psaní slohové práce. Hodnocení z neuspěl na uspěl se změnilo čtyřem z nich.

Oproti minulému roku se počet žádostí o přezkoumání výsledků státních maturit v bývalém okrese Přerov výrazně zvýšil.

„V minulém roce podali žádost o přezkum výsledků maturitních zkoušek konaných v jarním termínu dva studenti z okresu Přerov, letos to bylo 71. Neúspěšnost tak byla podstatně vyšší než loni," uvedl Karel Goš z oddělení pro vzdělávání v Olomouckém kraji.

Některé školy zatím výsledky rozhodnutí neznají, čekají až se jim dorazí konečné rozhodnutí z Centra pro přípravu maturit (Cermat).

„U nás se odvolávalo kolem deseti studentů. Většina z nich z důvodu, že neuspěla v písemné části z českého jazyka. Cermat se nám ale ještě neozval, takže zatím nevím, zda uspěli nebo ne," uvedl ředitel Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou Jaroslav Pokrupa.

Studenti některých škol si chtěli známky vylepšit, umožnilo by jim to snadnější přijetí na vysoké školy. Rozhodnutí by ovšem nedostali včas, takže své žádosti ani nepodali.

„Odvolat se chtěla jedna naše studentka. Chtěla zlepšit známku z dvojky na jedničku. Nakonec od toho ale upustila, protože byla přijata na vysokou školu i bez této žádosti," řekl ředitel Gymnázia Jakuba Škody Jan Raška.

Vyskytly se i případy, kdy studenti nevěděli, jak uspěli v problematicky hodnocené slohové práci.

„Ve škole nám řekli jen to, že jsme u písemných testů uspěli. Nikdo nám ale neřekl, jak dopadly slohové práce. Někteří studenti měli prý u prací uveden komentář, jiní ne. Co jsem dostala za známku jsem se dozvěděla až když jsem dostala maturitní vysvědčení," řekla studentka Eliška Pořízková, který letos odmaturovala na Gymnáziu Jakuba Škody.

Státní maturity mají problémy od jejich zavedení v loňském roce. Letos byli studenti nespokojeni především se zadáním matematických testů a hodnocení slohových prací. V některých případech neuspěli i ti, kteří měli ve škole vynikající prospěch.

V kraji celkem 14 úspěšných odvolání

Podle informací ČTK už byly podány i první dvě žaloby v souvislosti s nespravedlivým hodnocením maturit ke krajskému soudu v Brně. Jejich podavatelé měly problém se slohovou prací z českého jazyka a s písemnou částí z angličtiny.

Na středních školách v bývalém okrese Přerov konalo v jarním termínu maturitní zkoušku 1231 studentů. V Olomouckém kraji jich bylo celkem 4 993.

Na Olomoucku s odvoláním uspělo celkem osm žáků, na Šumpersku dva a na Jesenicku a Prostějovsku žádný.

Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel po maturitách dohromady 342 žádostí o přezkoumání výsledků. Vloni jich přitom řešil pouze sedmnáct. Z letos vyřízených žádostí bylo změněno hodnocení písemné práce v jednatřiceti případech.

„Z toho ve čtrnácti došlo ke změně nejen u počtu bodů za písemnou práci, ale i celkového hodnocení na uspěl," uzavřel vedoucí oddělení krajského vzdělávání Karel Goš.