Všechny problémy by ale měly být vychytané díky podzimní generálce. Další se snad podařilo vyřešit při nedávné technické generálce.

„Všechny datové digitalizační terminály jsou zapojeny a technické chyby máme vyřešeny,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

Zástupci škol, ministerstva i společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat jsou připraveni. První statní maturity proto mohou odstartovat.

Maturity v Hranicích

„U nás na škole začínáme praktickými zkouškami šestnáctého května na školním polesí ve Valšovicích,“ informoval ředitel Střední lesnické školy v Hranicích Miroslav Kutý.

Praktická část na škole bude probíhat celý týden a naváže na ni ústní část složená ze společných a profilových předmětů. „Společné pro všechny školy jsou český jazyk a anglický jazyk nebo matematika,“ doplnil Miroslav Kutý. Závěrečnou částí maturitních zkoušek je písemná část, která začíná na všech školách po celé republice shodně třicátého května.

„Myslím si, že vše proběhne bez problémů. Jsme připraveni jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů,“ upozornil ředitel Soukromé střední odborné školy v Hranicích Petr Flajšar. Maturity zde začínají v druhé polovině května a jsou ve stejném pořadí jako na všech ostatních školách v Hranicích.

Studenti jako pokusní králící

Letos se jedná o první pokus o už dlouho plánované státní maturity a současní studenti se stávají tak trochu pokusnými králíky. Nové maturity hned od začátku vzbuzovaly spoustu emocí i dotazů. Jedním z nich jsou společné předměty pro odborné školy, gymnázia i učiliště.

„Podle generálky mi přišlo, jakoby otázky byly připraveny spíše pro učiliště. Pro gymnázia budou podobné maturity asi lehčí, pro nás tak středně těžké a pro učiliště nejtěžší,“ sdělil ředitel Střední zdravotnické školy Karel Ančinec.

„Pokud se budeme bavit o společných předmětech, je vše na daleko delší diskusi. Podle mě nejde srovnávat studenty gymnázií, odborných škol nebo dokonce učilišť,“ dodal Petr Flajšar. Naopak vůbec se k tomuto problému nechtěl vyjádřit a komentovat jej ředitel hranického gymnázia.

„Podobná otázka nemůže směřovat na mě, ale na ministerstvo a Cermat, kteří k tomuto kroku přistoupili,“ uvedl Radovan Langer.

Výsledky až tři týdny po písemce

Druhým tématem, který vzbuzuje emoce, je otočení průběhu maturit. Obvykle se začínalo písemnou a končilo ústní zkouškou, po které se studenti rovnou dozvěděli, zda uspěli. V letošním roce je písemná část až na závěr a bude se skoro tři týdny čekat na výsledky.

„Termín písemné zkoušky byl jasně daný a určila jej společnost Cermat,“ poznamenal ředitel Střední lesnické školy Miroslav Kutý.

Společnost Cermat popírá, že současný model maturit byl jen jejich nápadem. „Současný model není naším výmyslem. Jedná se o výsledek konzultace se školami a vyučujícími,“ informoval Petr Habáň ze společnosti Cermat, která bude zpracovávat výsledky písemných maturit.

Jak dopadne první pokus o státní maturity je zvědavo spousta lidí. Systém má, stejně jako každá novinka, spoustu příznivců i odpůrců. Kdo z nich měl nakonec pravdu a jak uspějí v novém systému maturit studenti se dozvíme nejdříve ve druhé polovině června. (zem)

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku