Od vybudování cyklověže si radnice slibuje, že přibyde cestujících, kteří se na nádraží vypraví na kole. „V současnosti není na nádraží vyřešeno bezpečné parkování kol, což může některé cestující od volby tohoto druhu přepravy odradit,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Podle ideálního scénáře tak cyklista přijede, uschová si kolo do cyklověže a dál již pokračuje vlakem. Město tak věří, že dojde ke snížení automobilové dopravy mířící na nádraží a částečnému odbourání problémů s parkováním.

„I když se v posledních letech výrazně navýšily parkovací kapacity u nádraží vlakového i autobusového, neustálé budování nových parkovišť není řešením. Cílem je změnit návyky lidí, vytvořit jim podmínky a motivovat je k využívání jiných druhů dopravy, než je jízda autem,“ je přesvědčeno vedení města.

Pozor na dopravní omezení

První kola by měla cyklověž začít strážit v červenci, kdy je předpoklad dokončení prací. Do té doby je však na nádraží nutné počítat s nezbytnými omezeními.

„Bude částečně ztížen průjezd kolem budovy nádraží do zadního traktu areálu, konkrétně u části bývalé pošty. Část přístupového chodníku k hlavnímu vstupu do budovy nádraží bude překopána. Průchod však zůstane zachován. Rovněž ubude několik míst pro parkování,“ informoval Petr Bakovský.

Opozice: vyhození peníze

Náklady na cyklověž se mají vyšplhat na 19 milionů korun, z toho 15 milionů pokryje dotace. Podle opozičních zastupitelů jde o peníze vyhozené z okna, protože cyklisté na nádraží stejně jezdit nebudou. Hnutí Otevřená radnice je toho názoru, že v první řadě mělo město cyklistům zajistit bezpečnou a komfortní cestu na nádraží, až poté řešit velkolepé projekty jako je cyklověž.

Vedení města s tímto názorem nesouhlasí a upozorňuje na výhodnost momentálně dostupného dotačního titulu, který by již v příštích letech nemusel být k dispozici. V budoucnu by tak město mohl podobný projekt stát daleko více. (kra)