Její součástí je právě probíhají výstavba v Drahotuších. Investice za více než 16 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun, zahrnuje několik významných akcí v celém regionu.

„Její součástí je rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lipníku, dále oprava a dostavba kanalizace v Kojetíně, vybudování nové kanalizace v Drahotuších a rekonstrukce stokové sítě v Přerově,“ vyjmenoval pracovník investic společnosti VAK v Přerově Jaroslav Dřizga.

Podle jeho slov byla stavba zahájena v loňském roce a má být dokončena ještě letos. „Cílem je zlepšení kvality vody. Konkrétně v Lipníku jde třeba o to, aby čistírna odpadních vod vyhovovala nové legislativě,“ uvedl Dřizga.

V Drahotuších se zase buduje nová splašková kanalizace a lidem z Kojetína pomůže stavba k tomu, aby se mohly na kanalizaci napojit domácnosti ve městě. „V Přerově se pak provádí rekonstrukce stávajících stok,“ přiblížil Dřizga.

Na výstavbě v Drahotuších se podílí i město Hranice. „Lidé v této místní části Hranic čekají na kanalizaci řadu let. Radnice na akci dala 30 milionů korun a přispěla místním i na vybudování přípojek,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Na novou kanalizaci se v Drahotuších napojí více než 1500 lidí.

Petra Poláková - Uvírová, Martin Pjentak