Ta má být dostavěna na Jelením kopci již do konce listopadu, v provozu pak bude od příštího roku.

„Kompostárna je prakticky hotová, ke kolaudaci má dojít koncem listopadu. Zbývají nám ještě terénní úpravy a výsadba zeleně,“ uvedl v pondělí vedoucí provozu svozu odpadů z firmy Ekoltes Zdeněk Michálek.

Podle jeho slov se tedy bioodpad, který se nyní dováží na skládku, bude v příštím roce již zpracovávat v kompostárně. V městských částech Hranic by se také v příštím roce mohly objevit i speciální kontejnery na svoz odpadů rostlinného původu.

„Přihlásili jsme se do Operačního programu Životního prostředí a zažádali jsme o 53 kontejnerů, které chceme na jednotlivá sídliště rozmístit. Dále bychom rádi získali pět kusů kontejnerů, které by sloužily ke svozu odpadu z veřejných ploch, a další dva speciální kontejnery. V současné době čekáme na zprávu ze Státního fondu životního prostředí, zda dotaci získáme,“ uvedl referent Odboru životního prostředí v Hranicích Karel Dreiseitl.

Pokud se městu podaří dotaci získat, mohly by se kontejnery objevit v Hranicích již v příštím roce. Do projektu se zapojilo také přes sto domácností, které mají zájem o vlastní kompostéry.

„Po provedené anketě se přihlásilo 130 domácností. Proto jsme uplatnili žádost o dotaci na stejný počet kompostérů,“ informoval Dreiseitl.

Domácnosti by je měly pronajaté na dobu pěti let a kompost by si mohly vyrábět samy. „Celý projekt je stavěn nekomerčně. Kompost, který vznikne, město použije na údržbu veřejné zeleně a na rekultivaci skládky,“ informoval také Michálek.

V současné době se Hranice snaží obyvatelům s bioodpadem pomoci tím, že dvakrát ročně rozmisťují po městě kontejnery, kam lidé mohou odpad dávat. „Jedná se o sezonní záležitost, kterou město zprostředkovává pro své občany už dlouhodobě. Kontejnery slouží pro uložení odpadu ze zahrádek a rozmisťujeme je pravidelně na jaře a na podzim. K dispozici máme šest kontejnerů, a tak jejich rozmístění střídáme tak, abychom pokryli všechna místa. Letos jsme také přidali jedno místo naproti Židovskému hřbitovu a další na ulici Zborovská. Nyní mohou lidé odvážet bioodpad do 23. listopadu,“ uvedl mluvčí města Petr Bakovský.

Dosud však firma tento odpad dále nezpracovávala, ale odvážela jej na nedalekou skládku. Jedním z důvodů, proč se město rozhodlo novou kompostárnu zbudovat, je také fakt, že tohoto odpadu v posledních letech přibývá. Ve městě je více okrasných ploch, ubylo naopak hospodářství se zvířaty, která by bioodpad využila. K hromadění odpadu na skládce přispívají i samotní občané, kteří do kontejnerů dávají i odpad komunální.

„Lidé mohou do kontejnerů dávat listí, větve, ořezy keřů, trávu i drobný domácí odpad. Bohužel, velká část lidí podmínky nedodržuje a dávají tam i komunální odpad, dokonce i pneumatiky,“ uvedl Michálek.

Podle něj zabírá tento odpad až třicet procent celkového objemu. Uhlídat však tuto situaci není podle něj ani mluvčího města reálné. „Děláme tuto věc pro občany a město ji dotuje částkou 250 tisíc,“ dodal Michálek.

Město i firma, která se o využití bioodpadu bude starat, tedy doufají, že celý projekt přinese nejen výhody ekonomické, ale i ekologické. Bude však záležet do velké míry na tom, jak se k třídění bioodpadu postaví i samotní obyvatelé Hranic.

Pavlína Chmelařová