„Teď se maluje, dělají se obklady a pokládají podlahy. Všechno ostatní je prakticky hotové a předpokládám, že do konce měsíce budou stavební práce ukončené. Pak přijde na řadu vnitřní vybavení. Počkáme ještě na terénní úpravy, aby tráva vzrostla a otevřeli bychom začátkem září," řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Radek Hlavinka. „Těšíme se," podotkl.

Budova, ve které doposud sídlí, je z roku 1828. Prošla sice několikerými opravami, dnes je však v havarijním stavu.

„Kdysi to byl přístřešek pro biskupský kočár, kterým se vozil farář na mše do Velké. Přebudovaná byla několikrát, ale už několik desítek let je v totálně havarijním stavu," pokračoval starosta. Podotkl, že svoji klubovnu hasiči naposledy měli asi před čtyřiceti lety. Po revoluci se ještě pokoušeli o zázemí, tehdy ho na čas našli v dnes už bývalé místní základní škole.

„Jenže když se předělávala na bytový dům, kompletně nás vykradli. Od té doby nemáme nic. Scházíme se v sokolovně, věci máme ve staré hasičárně," konstatoval Radek Hlavinka.

Spolehliví chlapi, opravdu umí

Podle Dušana Michálka, který má na hranickém magistrátu na starost požární ochranu a krizové řízení, si hasiči z Velké novou zbrojnici zaslouží. Nejen kvůli dosud nevyhovujícím podmínkám.

„Je to velmi aktivní jednotka a hodně nám pomohli při povodních. Jsou to spolehliví chlapi, opravdu umí, a když potřebujeme, zapojí se a pomáhají," řekl Dušan Michálek. Není to ale to jediné. Vychovávají nové hasiče a plesy ve Velké jsou známé široko daleko. „Vzorně vychovávají nástupnickou generaci, hodně práce odvedou pro vesnici. Pořádají divadelní představení, jejich plesy jsou vyhlášené. Co se práce týče, hasiči jsou první, kteří pracují," doplnil.

Za 5 milionů

Zbrojnice, kterou staví přerovská firma, se začala rodit loni na podzim, celková částka by měla být okolo pěti milionů korun.

„Žádná dotace se na tuto akci nevztahovala, jde o investici města, která se plánovala dlouhodobě. Byla také zahrnuta do rozpočtu města na rok 2013," řekl už před časem tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Nová budova, která počítá nejen s garáží na služební vozidla, ale i klubovnou pro mladé a místní obyvatele, se staví kousek od té staré, v centru obce, vedle sokolovny.

„Bylo dohodnuto, že se stará budova zbourá. Bude tak lepší výhled do křižovatky," dodal Radek Hlavinka.