Severovýchodní obchvat města řeší propojení silnic II/440 směrem na Potštát a I/47 směrem na Bělotín mimo obytné části města. Po dokončení by se tak měla odklonit tranzitní a cílová doprava mimo obytné zóny.

„Svolali jsme dříve mimořádné setkání zastupitelů. Důvod byl ten, že problematika investice do severovýchodního obchvatu je poměrně rozsáhlá. Je tam práce mnoha lidí, kteří připravují veškeré oblasti od majetkoprávních po úpravy územního plánu. Také musí probíhat desítky jednání s dotčenými subjekty,“ informoval členy zastupitelstva starosta města Jiří Kudláček na zasedání, které proběhlo ve čtvrtek 7. září.V rámci obchvatu se řeší hustota dopravy, napojení obchvatu na další silnice a také překlenovací most, který má vést přes kolejiště železnice. Využít by se ke stavbě mohla plánovaná rekonstrukce železnice.

„Je to velmi dobrá příležitost postavit při rekonstrukci kolejiště do těch kolejišť pilíře. Na obchvatu není nejdražší samotná stavba, jsou tam nejdražší výluky, které by vznikly při stavbě toho mostu,“ sdělil Marek Kuchta z Odboru rozvoje města.

Samotné výluky, které by při stavbě mostu mohly vzniknout, mohou náklady navýšit až o více než 100 milionů korun. Musela by se totiž několik měsíců zajišťovat náhradní autobusová doprava. Plánované náklady na stavbu obchvatu přitom činí šest set milionů.

Poslední termín: 2020

Obchvat je snad jednomyslně přijímán tak, že je to to nejlepší pro už tak zacpané město. Jsou zde i další plusy, třeba životní prostředí.

„Věříme tomu, že prašnost a exhalace budou mimo to město. Dalším přínosem bude i bezpečnost. Z tohoto se dá usuzovat, že obchvat potřebujeme,“ vyjádřil se místostarosta Ivo Lesák.

Zároveň ale poukázala na to, že se se stavbou musí začít co nejdříve. „Do roku 2020 je poslední termín, do kdy můžeme na liniové stavby používat evropské peníze. To jsou ta hlavní připomenutí, proč se do takových věcí tlačí,“ uzavřel.