Město totiž neschválilo změnu územního plánu, o kterou investorská firma žádala, a tím smetlo její plány ze stolu.

Hlavním důvodem bylo, že zástupci města nesouhlasí se záměrem vybudovat v této lokalitě objekt o deseti patrech, který by podle některých zastupitelů hyzdil okolí. Investor tak nemůže s výstavbou vysokého domu začít.

Pozemky nepatří městu

„Budeme ještě jednat s úředníky odboru rozvoje, abychom zjistili, jaké kroky lze v této věci dále vyvíjet. Je důležité si ale uvědomit, že pozemky, na nichž by měl objekt vyrůst, nejsou ve vlastnictví města,“ uvedl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek.

Podle něho město bude po investorovi žádat, aby předložil novou urbanistickou studii dané lokality, ke které by se měl znovu vyjádřit městský architekt.

Tím, že zastupitelé neschválili změnu v územním plánu, zůstává v platnosti ve stávajícím znění. „To znamená, že lokalita je určena k občanské vybavenosti, a ta je neslučitelná s bydlením takového charakteru, o jaký měl investor zájem,“ informovala Lenka Škubalová z odboru rozvoje.

Jen čtyři patra

Podle územního plánu by tak v lokalitě mohl vyrůst například hotel, ubytovna, zdravotnické, školské či kulturní zařízení, ale třeba i market.

„Když si někdo myslí, že je to vhodná lokalita k bydlení, ať si tam obytný dům třeba staví. Ovšem i odborníci se shodli, že přijatelný je v této části zástavby objekt maximálně čtyřpodlažní,“ uvedla zastupitelka Marta Jandová.

Na stavbě trvají

Desetipodlažní dům zamýšlela v místě vybudovat společnost Opera Bohemia, která vlastní i zchátralé objekty ve Škodově ulici. Ta už nyní eviduje několik zájemců o byty v zatím nepostaveném domě.

„Je to velmi nepříjemná záležitost, protože do přípravy realizace tohoto záměru byly investovány značné finanční prostředky, a to jak do nákupu pozemků, zpracování studií či přípravy inženýrských sítí,“ sdělil zástupce investorské společnosti Bohumil Chodil.

Společnost však od stavby bytového domu nehodlá ustoupit. „Teď by mělo být vyvoláno nějaké jednání, kde by zástupci města přednesli, jaké jsou jejich představy o využití této lokality,“ doplnil Chodil.

Podle něho však ve městě byty citelně chybí, a proto by byla škoda tento projekt nerealizovat.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika