„Připravovaná přeložka vodovodu kvůli výstavbě retenční nádrže u Veličky si vyžádá krátkodobé uzavření schodiště od Zámeckého hotelu Zlatý orel směrem k Veličce,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Přesný termín uzavření schodiště zatím nevíme, bude záležet na klimatických podmínkách. Jakmile nám termín firma Vodovody a kanalizace Přerov oznámí, budeme o něm občany informovat,“ pokračoval mluvčí.

Za 134 milionů

Rozsáhlá stavební akce v hodnotě 134 milionů korun usiluje o zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy a investorsky ji zajišťuje společnost VaK Přerov. Vedle zmíněné retenční nádrže na Šromotově náměstí v sobě projekt zahrnuje výstavbu dalších dvou nádrží.

„Zbývající dvě retenční nádrže jsou u Bečvy. Jedna nádrž je pravobřežní, ta je umístěná před čističkou odpadních vod a druhá, levobřežní, u jezu,“ připomněl Petr Bakovský.

Všechny tři nádrže by měly být hotovy do konce února.

„Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem zhruba 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV,“ vysvětlil mluvčí.

Nová splašková kanalizace

Součástí projektu je také vybudování splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým o celkové délce 3,4 kilometru.

Na kanalizaci bude možné nově připojit až osmdesát nemovitostí.

„V ulici Pod Křivým jsou kanalizace a přípojky dokončeny, povrch cesty má být hotov do 30. dubna. V ulici Havlíčkova má být kanalizace hotová 31. března, přípojky 30. dubna a cesta 31. května 2018,“ informoval Petr Bakovský.

Kanalizace je již dokončena také na ulici Kropáčově. Do poloviny února mají být hotové přípojky a do 30. dubna letošního roku také povrch ulice.

S novou splaškovou kanalizací jde ruku v ruce i nová kanalizace dešťová o délce 1,8 kilometru. Zde se náklady pohybují ve výši 15,6 milionu korun a ze svého rozpočtu je hradí město Hranice. 

autor: David Král