„Měli jsme přerušení stavby něco málo přes měsíc z toho důvodu, že muselo dojít ke změně střešní konstrukce. Původně byla v projektu střecha s příhradovým vazníkem, ale po události v České Třebové, měl dodavatel stavby těžší situaci na trhu zajistit dodavatele pro danou technologii. Jeho subdodavatel totiž vypověděl zakázku,“ řekla o komplikaci starostka městyse Júlia Vozáková.

V České Třebové se totiž začátkem letošního roku zřítila střecha, která měla podobnou konstrukci, jako ta plánovaná v Hustopečích nad Bečvou.

Proto se investor po měsíčním projednávání se statiky rozhodl namísto příhradového vazníku zvolit vazník plnostěnný lepený, který by měl být dostatečnou náhradou.

„Co se týče hrubé stavby, tak je tam navýšení asi o milion korun, ale narážíme i na spoustu jiných věcí, které musíme v rámci stavby technologicky sladit a nebyly obsažené v projektu. Chceme například vylepšit podlahu, kde použijeme odpružený rošt,“ vysvětlila starostka zvýšené náklady spojené se změnou střešní konstrukce i jiných změn, které v rámci stavby přicházejí.Hustopeče nad Bečvou tak mají celkově vyšší náklady, než předpokládaly.

Ministerstvo školství jim totiž neposkytlo dotaci, proto stavbu financují z dotace od Olomouckého kraje ( 11,5 mil. korun), zbývající částku pokryje úvěr, který je, dle slov starostky, na necelých patnáct let.

Na začátku stavby měla výstavba haly přijít na 32 milionů korun, ale už nyní, díky komplikacím a změnám, je cena vyšší.

O využití sportovní haly jsou ale v Hustopečích nad Bečvou naprosto přesvědčeni. Bude sloužit nejen školákům, kteří ze svých tříd udělají jen pár kroků a ocitnou se na moderním sportovišti, ale i široké veřejnosti. Ta si bude moci prostory v hale pronajímat.

„Je to velká hala pro více druhů sportů a nebude sloužit jen základní škole v Hustopečích nad Bečvou, ale bude sloužit i všem organizačním spolkům a okolním vesnicím,“ komentovala starostka Júlia Vozáková, která zároveň zmínila, že bude potřeba i správce, který by se o celou sportovní halu v budoucnu staral.