Dokud Úřad věc nevyřeší, město se stavitelem smlouvu nemůže podepsat. Termíny pro to, do kdy tak má učinit, přitom ze zákona stanovené nejsou.

V současné době se v místě budoucího mostu nachází lávka pro pěší a cyklisty. Ta je však více než šedesát let stará a vstup na ní je kvůli bezpečnosti omezený.

„Při silvestrovské plavecké show bude lávka zcela uzavřená, stejně jako loni,“ sdělil mluvčí Magistrátu města Přerova Bohuslav Přidal. Lávku budou muset dělníci ještě před začátkem stavby strhnout, to ale nelze provést kdykoli.

„Nesmí to být v době hnízdění vlaštovek, což je od dubna do srpna. Zároveň musíme počítat s možností velké vody na jaře,“ vysvětlil Zdeněk Dostál z odboru rozvoje.

„V praxi to znamená, že stržení lávky se musí odehrát od podzimu do dubna.“ Podle náměstka primátora Josefa Kulíška musí proto město stavební práce plánovat po dohodě s Povodím Morava.

Právě termíny, kdy je možné lávku zbourat a začít se stavbou mostu, mohou ale město dostat do časové tísně. Proti výběrovému řízení, v němž zvítězila společnost Skanska, se totiž dva další uchazeči odvolali.

„Vznesli jsme výhrady ke způsobu losování a vadil nám také omezený počet uchazečů. Důvodem naší námitky byly ale hlavně procesní chyby ve výběrovém řízení,“ uvedl již dříve obchodní ředitel brněnské společnosti Firesta.

Zástupci druhé z firem, brněnské SDS Exmost, uvedli do své stížnosti, že řízení nebylo objektivní a mohlo být zmanipulované.

Celý případ se tak dostal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který ho nyní prověřuje. „V dané věci stále probíhá správní řízení. Rozhodnutí dosud vydáno nebylo.

Platí tedy takzvané předběžné opatření, které zadavateli nedovoluje pokračovat v zadávacím řízení,“ vysvětlil mluvčí Úřadu Kristián Chalupa. Pro město to znamená, že nemůže podepsat smlouvu o díle s vybranou firmou. „Doporučili nám s podpisem vyčkat,“ uvedl Kulíšek.

„Kdy budeme moci s bouráním lávky a následně se stavbou mostu začít, ještě nevíme. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemá totiž žádné stanovené lhůty, do kdy věc musí vyřešit,“ sdělil Dostál a doplnil, že věří, že se začátek realizace stihne do jara příštího roku.

„Harmonogram prací je stanovený na dva roky, takže zatím máme ještě čas,“ dodal. Podle původních plánů měla lávka zmizet už letos v prosinci.