Stavba by totiž změnila ráz lokality, voda by zatopila domy a silnice. Vodní nádrž ale míní do nové územní studie zakomponovat Olomoucký kraj.

„Stavba vodní nádrže by se nedotkla jen Žeravic, ale také Penčic, Penčiček a Čekyně,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Podle jeho slov by dílo značně zasáhlo do krajinného rázu lokality.

„Znamenalo by to zásah do ploch pro bydlení, navíc by se musely provést přeložky komunikací,“ vyjmenoval některé dopady stavby na území Gala. Na negativní vliv upozorňuje také šéf odboru životního prostředí magistrátu Pavel Juliš.

„Oblast Žeravic a Penčic je nejatraktivnějším krajinným prvkem, který Přerov má. Upozorňovali jsme už dříve, že se jedná o významnou přírodní lokalitu. Dílo by nemělo význam ani z hlediska protipovodňové ochrany,“ poznamenal Juliš.

Zda region potřebuje nové zdroje pitné vody, nepotvrdili ani zástupci společnosti Vodovody a kanalizace.

Obyvatelé Přerovska jsou totiž podle jejich slov zásobováni zdroji pitné vody z úpravny vody v Troubkách a částečně také z vodovodního přivaděče z ostravského oblastního vodovodu. Se stavbou vodní nádrže lidé z místních částí Přerova nesouhlasí.

„Těm, kteří o tom vědí, záměr vadí, “ shrnula postoj místních obyvatel jedna z hlavních iniciátorek nedávného protestu proti stavbě Žeravické pískovny Jana Dostálová.

Zamítavý postoj mají i lidé z Penčic. „Občané si stavbu nepřejí a v tomto duchu jsme se také vyjádřili k územnímu plánu,“ přidala se předsedkyně místní části Penčice Ludmila Štefanová.

Ta ale nevěří, že se gigantické dílo bude nakonec realizovat. Podle mluvčího Olomouckého kraje Tomáše Kocycha je nyní záměr ve fázi přípravy územní studie.

„Tuto studii zpracuje nezávislá firma. Nyní oslovujeme dotčené obce a orgány ochrany životního prostředí a následovat bude veřejné projednávání, na kterém se mohou k záměru vyjádřit lidé. Firma pak jejich připomínky zapracuje do studie,“ nastínil další postup Kocych.

Pokud rada kraje materiál přijme, stane se závazným pro definici vyššího území. Nádrž by zatopila plochu o rozloze 153 hektarů s výškou hráze 24 metrů.

Dílo přitom bylo už ve vodohospodářských plánech z roku 1988 jako výhledový zdroj pro závlahy na Přerovsku a jako zásobárna pitné vody pro Přerovsko a Kroměřížsko.