Původní náklady byly vyčísleny na 139 milionů korun. O jakou částku se stavba navýší, však zástupci města zatím netuší. „Během stavby se odhalily problémy se základy a podložím objektu,“ upřesnil přerovský primátor Lajtoch.

Podle něho se během stavebních prací ukázalo, že stav budovy není v dobrém technickém stavu, což je důsledkem i toho, že byla dlouhou dobu nevyužívaná. Naposledy v ní sídlila základní škola a později byly jen některé místnosti využívány k pronájmu. O kolik se však stavba domova důchodců prodraží, zástupci města zatím neví.

„Vytvořili jsme komisi, která se tímto bude zabývat, a na přelomu srpna a září bychom mohli znát výši dalších nákladů,“ doplnil primátor Jiří Lajtoch. Nečekané stavební komplikace by však neměly oddálit otevření nového domova pro seniory. Stavba by měla být ukončena v závěru června příštího roku a po vybavení interiérů by se na podzim mohli začít stěhovat první klienti.

Podle zástupců města stravu seniorům i zaměstnancům domova důchodců nebude s největší pravděpodobností připravovat vývařovna přerovské nemocnice, jak se loni zamýšlelo, nýbrž kuchyně, kterou provozuje město. „Do konce srpna se má kuchyně se sídlem v Kratochvílově ulici vyjádřit, zda je schopna připravovat a dodávat stravu zhruba sto dvaceti strávníkům z řad důchodců i zaměstnanců,“ sdělil Jiří Lajtoch.