V areálu společnosti Juta, kterého by se měla stavba takzvaného průpichu nejvíce dotknout, totiž stojí dva vzrostlé platany. Odbor životního prostředí přerovského magistrátu odmítá nechat vzácné stromy pokácet.

Podle zástupců odboru rozvoje by se ale v případě zpracování nové varianty vedení trasy investiční akce výrazně prodražila. „S pokácením vzácných stromů nesouhlasíme, a proto se budeme snažit s projektanty hledat možnosti jejich zachování,“ shrnul svůj postoj vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Podle jeho slov je jednou z variant změna trasy vedení průpichu a zmenšení kapacity komunikace. „Jsou navrženy čtyři jízdní pruhy v maximálních šířkách, podle nás by ale stačily pouze dva. Chtěli bychom také, aby byly stromy zakomponovány do komunikace,“ navrhuje Juliš.

Jak ale tvrdí vedoucí odboru rozvoje města Pavel Gala, stavba by se v takovém případě značně prodražila. „Obejití platanů může zvýšit finanční náklady na stavbu až o dvacet milionů korun,“ upřesnil. Město prý na základě požadavků odboru životního prostředí nechá zpracovat dendrologický průzkum, který by určil stáří obou stromů a posoudil jejich kvalitu.

„Prodražení stavby pro nás není argumentem,“ namítá ale šéf odboru životního prostředí Juliš. Stavba takzvaného průpichu, tedy průtahu silnicí I/55 v ulicích Velké Novosady a Tovární v Přerově, bude zahájena v příštím roce.

V souvislosti s nákladnou investicí mají být zdemolovány i některé objekty v lokalitě u nádraží. „Finanční náklady včetně demolice budov jsou předběžně vyčísleny na 216 milionů korun. Samotná stavba přijde na 150 milionů,“ podotkl vedoucí odboru rozvoje Gala. „Město už zadalo ke zpracování dokumentaci pro územní řízení, včetně řešení investičního záměru. Chceme se domluvit se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, že bychom za státní peníze vykoupili objekty a provedli jejich demolici s možným zahájením už v roce 2008,“ upřesnil Gala.

Průpich je součástí stavby průtahu, který povede z Předmostí po lokalitu u nádraží. „Minulý týden jsme jednali s vedením Ředitelství silnic a dálnic o dopravní situaci, a to jak o dálničním obchvatu, tak i o mimoúrovňovém křížení a vlastním průpichu,“ přiblížil obsah schůzky náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Jako první má být realizována stavba mimoúrovňového křížení, a poté průpich. Lidé z dotčené lokality zatím nechává zásah do podoby přednádražního prostoru v klidu. „Průpichu bude muset ustoupit spousta budov a nikdo v tuto chvíli přesně ani neví, kolik,“ uvažovala včera nahlas jedna z obyvatelek Kramářovy ulice.