Obyvatelé Přerova si často a rádi stěžují. Potvrzují to údaje z magistrátu za loňský rok, podle nichž lidé sepsali na 131 stížností a 11 písemných petic. Kromě výhrad ke konkrétním záměrům radnice si lidé nejvíce stěžují na práci úředníků magistrátu nebo na fungování městské policie.

Občas se ale konšelé setkají i s pozitivními ohlasy – třeba na zřízení pobočky Czechpointu v Bratrské ulici. Obyvatelé Přerova v loňském roce sepsali třeba petici proti neúnosné dopravní situaci a kanalizaci v Kozlovicích.

Trnem v oku jim ale bylo i nastěhování obyvatel ze Škodovy ulice na Kojetínskou. Velký rozruch vyvolala plánovaná těžba písku v Žeravicích, která občany znepokojuje i v letošním roce, nebo odprodej nájemních bytů obyvatelům Jižní čtvrti v Přerově.

„Větší procento z celkového počtu tvoří telefonické a písemné stížnosti. Ty už ani nepočítáme,“ povzdechl si pracovník přerovského magistrátu Zdeněk Daněk, který má tuto oblast na starosti.

Že lidé z Přerova velmi rádi protestují, ukázaly i některé loňské kauzy. Občané vyšli do ulic, když začala stavební firma před jejich zraky bourat historický objekt Komuny.

Bojovalo se i o zachování budovy Chemoprojektu, kde měl vyrůst další supermarket. Kdyby se mělo sestavit pořadí věcí, které obyvatelům města nejvíce vadí, objevily by se na prvních příčkách doprava, nedostatek parkovacích míst, přemíra supermarketů a – také práce úředníků.

Na činnost úředníků přerovského magistrátu si totiž lidé vloni stěžovali ve 33 případech, městské strážníky zase kritizovalo dvanáct lidí. „Jen jedna ze stížností ale byla shledána kompetentními osobami jako částečně oprávněná,“ řekl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Jako neoprávněné byly shledány například stížnosti na postup ředitelky školní jídelny v Přerově, na provoz Městské knihovny, nebo to byly výhrady vůči šéfce sociálních služeb města Přerova.

„Zbývající námitky občanů se týkaly údržby zeleně, špatného stavu komunikací první a druhé třídy nebo narušování sousedských vztahů,“ upřesnil Zdeněk Daněk z přerovského magistrátu.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika