Pokus – omyl. Tak se dá jednoduše vystihnout řešení dopravy v Hranicích, jaké předvádí současná radnice. Po několika problematických a drahých úpravách retardérů v Komenského ulici tady máme další zkoušku v ostrém provozu – uzavření průjezdu Jiráskovou ulicí. Řešení, které má negativní dopady pro řadu živnostníků v této oblasti a přispívá k dalšímu odlivu života z náměstí, dodnes není povolené a je nezákonné.

Manipulace s čísly

Vladimír Juračka, první místostarosta, uvedl v článku v Hranickém týdnu dne 23. srpna 2019, že se počet aut, která vjíždí na náměstí, díky uzavírce ulice Jiráskova snížil o více než tisíc vozidel za den. V březnu zde údajně projelo 3752 aut, zatímco dvě měření v červenci zaznamenala přibližně 2400 vozidel. Vedení města se chlubí výsledky, které však získalo zcela nesprávným měřením, kdy porovnávalo provoz na jaře a o prázdninách.

Je to podobné, jako bychom udělali porovnání prodeje nanuků v zimě a v létě. Samozřejmě, že je doprava o prázdninách nižší, proto může být výsledek zcela zkreslen. Námi oslovený dopravní expert z ČVUT potvrdil, že podklady pro taková dopravní omezení se získávají na základě odborných průzkumů, jejichž postupy jsou přesně stanoveny. Šetření je třeba udělat v září či říjnu za běžných klimatických podmínek (tedy aby výrazně nepršelo, nebylo zima či naopak vedro) a ověřit, jaké bylo počasí v březnu, a to v několika různých dnech, ideálně v pondělí, pátek a sobotu.

Porušování zákona

Město přistoupilo k uzavírce Jiráskovy ulice na základě části zákona o pozemních komunikacích, který umožňuje radě města provádět dopravní opatření v mimořádných situacích k odstranění akutního nebezpečí. Tím je myšleno např. zřícení domů, propadnutí komunikace, dopravní nehody, živelné pohromy.

Nic takového se však v Hranicích neudálo. Vladimír Juračka k tomu uvedl, že je to v pořádku, neboť tu podle něj jde o lidské životy a chodci byli vystaveni nebezpečí. Takový výklad zákona je nepřípustný. Ano, situace pro chodce a cyklisty v této lokalitě není přehledná a je potřeba ji řešit. Nikoli však svévolným rozhodováním na základě domněnek a osobních názorů politiků a odborných pracovníků městského úřadu. Ti mají konat podle platných zákonů a na základě ověřitelných faktů. Toto ustanovení zákona nemá v žádném případě sloužit k překrytí nějakých zbrklých zkušebních provozů, k jakým dochází v Hranicích.

Uzavírka bez oficiálních povolení

V současné době není uzavírka ulice Jiráskova stále oficiálně povolena. Příslušná rozhodnutí o uzavření komunikace nezávisí na politicích, ale jsou v pravomoci pouze a jedině dopravního správního úřadu – spadajícího pod stavební odbor v Hranicích. Ten zahájil řízení o uzavírce, ale po nevypořádání se s připomínkami od Policie ČR toto řízení dne 15. dubna 2019 přerušil a do dnešního dne uzavírku nepovolil. Navíc zde leží na stole podnět z Krajského úřadu v Olomouci k prověření a případné nápravě nezákonného stavu a stanovisko k podnětu na odstranění protiprávního stavu Dopravního inspektorátu v Přerově.

Jak je tedy možné, že místostarosta města ve zmíněném článku tvrdí: „Nějaké problémy se objevily, ale dovolím si říct, že my jsme v tom byli nezaviněně. Problém byl v orgánech státní správy jako je například dopravní inspektorát a podobně, kde cokoliv, co předložíme je vždy apriori odmítáno. V tuto chvíli každopádně všechny povolovačky v pořádku máme, takže není problém.“ Lže tedy občanům?

Bezpečnostní statistiky hovoří jasně

Pokud Vladimír Juračka obhajuje uzavírku bezpečností chodců, neuškodilo by podívat se do oficiálních statistik Policie ČR. Odtud lehce vyčteme, že poslední nehoda v Jiráskově ulici nebo Pernštejnském náměstí se stala před 11 lety a nebyla to vina motoristy. Mnohem rizikovějšími oblastmi jsou podle statistik Třída 1. máje, ulice Purgešova, sídliště Kpt. Jaroše a Třída Československé armády. Vedení města by si mělo lépe stanovit priority a nevytvářet humbuk nepodloženými domněnkami o bezpečnosti osob v centru. Řešit dopravu na náměstí je určitě důležité, ale není to hlavní téma města. Místostarosta Juračka nás chce zřejmě přesvědčit, že město = náměstí. Z toho asi vyplývá, že pokud se omezí průjezd náměstím, tak bude oblast dopravy vyřešena. Tak to ale není.

Více aut na Motošíně a v Komenského nevadí?

Doprava je jeden organický celek. Je jako voda, když ji v jednom místě přehradíme, přelije se do okolních ulic. Auta, která dnes nezajíždí na náměstí nebo se musí vracet okruhem, přispívají k zácpám na Motošíně a v Komenského ulici. To radnici nevadí? Přetížená doprava nezmizí a nevyřeší se sama. Proto je potřeba postupovat profesionálně a najít řešení, která přivedou dlouhodobé zlepšení stavu. Není možné jen postupovat metodou lepení vlaštovčího hnízda. Takovými hlavními řešeními jsou především odvedení dopravy z ulice Tovární, zrychlení průjezdů okolo benzinek, zamezení vjezdu kamionů na Třída 1. máje a zvětšení propustnosti křižovatky v ulici Komenského s výjezdem na Valašské Meziříčí. V Hranicích byl v minulosti dopravní odbor nepochopitelně zrušen a nyní dopravu řídí amatéři z řad politiků. To je opravdu hazard s řidiči i chodci.

Zmiňovaná řešení jsou odborně a časově náročná. Většina z nich přesáhne horizont volebního období, což nepřinese aktuální politické body. Ale pokud nechceme v budoucnu jezdit ještě v horších podmínkách, je potřeba s tím začít.

AUTOR: Ivo Lesák