Městský úřad tuto akci pořádá každým rokem, což potvrdila také referentka odboru školství a sociálních věcí Jarmila Vrtalová. „Takové setkání se koná vždy koncem roku. Zveme na něj ty oslavence, kteří v daném roce dosáhli sedmdesáti let a kteří zároveň souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a s evidencí v seznamu jubilantů," upřesnila Jarmila Vrtalová. Úřad letos oslovil 125 lidí, někteří se ale ze zdravotních důvodů omluvili.

„Starostka jubilanty seznamuje s aktuálními činnostmi města a reaguje na jejich dotazy," prozradila část programu Jarmila Vrtalová.

Středeční akci tentokrát ozdobilo nejen hudební duo Radek a Dáša, ale svým připraveným vystoupením také klienti hranického Domova seniorů.

„Ve většině případů zveme některou mateřskou školu, ale snažíme se taky program obměňovat. Seskupení z Domova seniorů na akci vystoupilo asi po deseti letech," doplnila referentka odboru.

Setkání vedení města s jubilanty má v Hranicích svou tradici. Například za osobami, které slaví 80, 85 nebo 90 let, se s osobní gratulací dostaví pracovníci městského úřadu, stoletým a starším obyvatelům osobně gratuluje starosta nebo místostarosta města. Každoročním zvykem je i setkání čelních představitelů Hranic s klienty místního Domova seniorů, které se uskuteční začátkem prosince.