O tom, že se do dotačního programu ministerstva práce a sociálních věcí Obědy do škol od září zapojí také Olomoucký kraj, rozhodli na posledním zasedání krajští zastupitelé.

„V našem kraji je na tyto účely vyčleněno 6,4 milionu korun, projekt bude realizován od 1. září 2019 do 30. června 2020,“ upřesnil uvolněný člen zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů Vladimír Lichnovský.

Hejtmanství informovalo školy o nové možnosti bezplatných obědů pro děti ze sociálně slabých rodin s předstihem, zájem už projevilo 65 škol. Celkem by se v Olomouckém kraji mělo jednat až o 1 157 dětí z mateřských a základních škol či víceletých gymnázií.

„Nárok na čerpání finančních prostředků z projektu mají děti ve věku od 3 do 15 let navštěvující školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi,“ vysvětlil Vladimír Lichnovský. Rozhodným obdobím je podle něj termín od 1. května do 30. června letošního roku, splnění podmínek ještě posuzuje příslušný Úřad práce.

Masarykovo náměstí v Hranicích. Ilustrační foto
Na hranickém náměstí by mělo přibýt více zeleně

Pomáhají i jiní

Sociálně znevýhodněným dětem dosud na obědy přispívá nadace Women for Women, což využívá například Základní škola v Jeseníku. „Nadace platí obědy asi 15 žákům, ti na obědy chodí pravidelně a jsou rádi, že tu možnost mají,“ popsal dobrou spolupráci ředitel Dominik Liberda.

V základní škole v ulici 8. května v Šumperku mohou děti, jejichž rodiče jsou v hmotné nouzi, obědvat zdarma díky vstřícnému sponzorovi.

„Jsme moc rádi, že tato možnost pro ně díky místní firmě už několik let je,“ ocenil štědrého dárce ředitel Radovan Pavelka.

Jednou ze škol, která využije projektu Obědy do škol je základní škola v olomoucké městské části Holice.

„Předběžně jsme již o tuto možnost projevili zájem. Stravu zdarma by v novém školním roce mohly dostávat až tři desítky dětí z naší mateřské i základní školy,“ předpokládá ředitelka Ivana Štenclová.