Poslední únorový den podala organizace MAS Hranicko na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území na období 2014 až 2020. Jedná se o komplexní dokument čítající 284 stran, na němž MAS Hranicko pracovala spolu s Mikroregionem Hranicko, Mikroregionem Záhoran, městem Hranice a Hranickou rozvojovu agenturou od roku 2012.

„Ministerstvo nyní během několika měsíců žádost posoudí a po schválení začne uvolňovat dosud jen rezervované finanční prostředky pro spuštění vlastních dotačních programů MAS," uvedl manažer MAS Hranicko František Kopecký.

Vhodné projekty

Pro úspěšné čerpání dotací v regionu je nyní nejzásadnější mít dostatek vhodných projektových záměrů. Proto MAS Hranicko vybízí případné uchazeče k nezávazným a bezplatným konzultacím či vložení projektového námětu do interní databáze.

„Samozřejmě se výsledná podoba strategie může ještě dle připomínek ministerstva nebo dalšího upřesňování a dokončování podrobných pravidel řídícími orgány měnit. Již nyní jsou ale stávající informace dostatečným vodítkem pro přípravu projektů žadatelů z řad obcí, škol, zemědělců, poskytovatelů sociálních služeb, drobných podnikatelů či malých a středních podniků," doplnil František Kopecký.

Tři dotační programy

V rámci tří dotačních programů, které budou spuštěny na podzim tohoto roku, se v průběhu čtyř let do hranického regionu nasměruje nejméně 83 milionů korun.

Programy se zaměřuje například na podporu zemědělské prvovýroby, zpracování potravinářských a zemědělských výrobků, podnikání v cestovním ruchu, rozvoj drobného podnikání, sociálních služeb a podniků, podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření či budování cyklostezek a zvyšování bezpečnosti na silnicích. 

Autor: David Král