Vedení hranické radnice tak pokračuje v cestě za modernějším fungováním městské samosprávy.

„Schválený dokument navazuje na poptávku a požadavky města v oblasti technologií, v oblasti úspor a tak dále. Zabývá se zaváděním nejrůznějších opatření, která urychlují, spoří, a která nám umožňují řešit věci, jež v našem městě představují problém,“ uvedl na březnovém jednání zastupitelstva starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Cílem projektu chytrého města je zlepšení stávajícího systému plánování a řízení rozvoje v Hranicích.

„Tento dokument už nějakou dobu velmi pečlivě analyzujeme a na jeho základě již padla celá řada návrhů na opatření, která v našem městě nutně potřebujeme,“ prozradil Jiří Kudláček.

Konkrétní kroky, které by měly vést k soustavnému zlepšování života ve městě, spadají do několika oblastí. Od dopravy a životního prostředí až po komunikaci s občany.

„Z oblasti dopravy mohu uvést například pilotní projekt parkování na nádraží či plány na zavedení mobilního softwaru a kamerového systému, jejichž prostřednictvím budeme monitorovat místní komunikace a křižovatky,“ uvedl starosta a pokračoval.

„Budeme nadále usilovat o vyšší informovanost občanů, k čemuž by měly přispět mimo jiné nové aplikace. Snažíme se pracovat na úspoře zdrojů, chceme modernizovat veřejné osvětlení. Připravuje se také pilotní projekt s firmou, která ve školách měří oxid uhličitý. Ve školách se chceme podívat například i na kvalitu osvětlení,“ vyjmenoval některá témata Jiří Kudláček.

Do studie Smart Hranice bez hranic, čítající 230 stran, mohou občané nahlédnout na webových stránkách města