„Žáci ještě během srpna často mění svá rozhodnutí a řeší přestupy mezi školami, případně z důvodu neúspěšně složených přijímaček hledají jinou školu,“ řekl ředitel hranického gymnázia Radovan Langer.

Gymnázium v Hranicích nabízí ještě osm volných míst do čtyřletého studia.

„Žádosti nám stále chodí, zájem ze strany studentů tady je,“ řekl Langer. Na gymnázium se žáci mohou dostat díky svým výsledkům ze základních škol, počítá se průměrný prospěch za osmý ročník a pololetí ročníku devátého. Při rovnosti bude rozhodující prospěch z matematiky, pak z češtiny a nakonec z cizího jazyka. Přijímací řízení bylo ohraničeno 15. srpnem.

„Nakonec jsme se rozhodli termín pro přijímání žáků prodloužit až do konce srpna,“ dodal Langer.

Volná místa téměř ve všech oborech nabízí i Střední průmyslová škola se Středním odborným učilištěm, která vyhlásila už páté kolo přijímacího řízení.

„Přijímáme do všech výučních oborů, z těch maturitních je určitě volno ve stavebních materiálech, nábytkářské a dřevařské výrobě, aplikované chemii, a v oboru mechanik strojů a zařízení,“ vysvětlila ředitelka škola Drahomíra Drašnerová.

I na průmyslovce podle ní neustále dochází ke změnám.

„Do konce srpna budeme přijímat žáky bez přijímacího řízení až do naplnění našich kapacit,“ dodala Drašnerová.

Střední lesnická škola vyhlásila třetí kolo přijímacího řízení.

„Stále máme volná místa, i když nemám přesné informace, kolik jich je. I v srpnu se nám žáci hlásí,“ řekla ekonomka školy Alena Novotná. Do naplnění kapacity dvou tříd, tedy celkem osmašedesáti žáků, přijímá i Střední zdravotnická škola.

Pořadí žáků, kteří se mohou přihlásit až do konce srpna, bude na obou školách stanoveno stejně jako na gymnáziu podle prospěchu v osmém a devátém ročníku základní školy. Na lesnické škole v případě shodného průměrného prospěchu mezi několika uchazeči bude rozhodovat lepší prospěch z matematiky, potom z českého a cizího jazyka a nakonec z přírodopisu.

Do všech maturitních oborů od cestovního ruchu až po obchodní akademii se mohou studenti přihlásit i na Střední soukromé odborné škole v Hranicích.

„Stejně jako ostatní školy přijímáme do konce srpna, přičemž volno máme ve všech oborech,“ řekla administrativní pracovnice školy Alena Vašinová. Na tuto školu podle jejích slov studenti často přestupují v pozdějších ročnících.

Podle Ministerstva školství a tělovýchovy může ředitel vyhlásit na škole další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet přihlášek, které si mohou žáci v dodatečných kolech podat, není nijak omezen. Celorepublikově se podle údajů Ministerstva účastní druhých a dalších kol více než deset procent žáků. V přerovském okrese si mohou vybrat mezi devatenácti středními školami.

PETRA ANDRÝSKOVÁ