V Hranicích je celkem pět středních škol, které se zásadně liší svým zaměřením. V čem se ale všechny letos shodly, je, že ani jedna z nich nedělala přijímací zkoušky.

„Na naši školu jsme přijímali studenty podle prospěchu na základní škole a ještě jsme přihlédli k jejich hodnocení, které jsme si na základních školách vyžádali,“ uvedl ředitel Gymnázia Hranice Radovan Langer.

Jeho škola přijímala studenty na čtyřleté a šestileté studium a celkem se jim hlásilo třiadevadesát žáků.

„Z nich jsme právě na základě přijímacího řízení vybrali osmapadesát,“ doplnil Radovan Langer. S přijímacím řízením si vystačili i na Střední lesnické škole. K dispozici je zde celkem šestadevadesát volných míst ve třech třídách. Přestože se na školu hlásilo o sto dětí více, ani zde se nerozhodli zkoušky udělat.

„Uchazeče máme z celé Moravy, a proto jsme se rozhodli udělat jen přijímací řízení. Rozhodovali jsme podle průměrného prospěchu na konci osmé třídy a v pololetí deváté,“ poznamenal ředitel školy Miroslav Kutý. Pokud by se snad průměr některých uchazečů shodoval, bude rozhodovat prospěch z matematiky a následně z českého jazyka, cizího jazyka a z přírodopisu.

„Děti si stejně až zde u nás v prvním ročníku formujeme podle našich představ,“ dodal ředitel Střední lesnické školy v Hranicích Miroslav Kutý.

Rozhoduje i aktivitav hasičském kroužku

Prospěch ze základní školy byl důležitý pro přijetí i na Střední zdravotnické škole v Hranicích. Celkem zde přijali šestasedmdesát studentů a pouze patnáct jich řízením neprošlo.

„V pátek jsem si pozval rodiče přijatých dětí a alespoň jsem si udělal obrázek, jestli opravdu mají o naši školu skutečný zájem,“ informoval ředitel školy Karel Ančinec. Podle něj je rozhodnutí nedělat zkoušky vedeno tím, že dítě by vždy z určité pohodlnosti zvolilo stejně školu, kde se zkoušky nedělají.

„Co mám informace, tak Olomoucký kraj od příštího roku zase ale uvažuje o povinném zavedení přijímacích zkoušek,“ doplnil Karel Ančinec.

Střední průmyslová škola v Hranicích se pro letošní rok rozhodla přijmout dvě stě čtyři žáků do devíti oborů. V jednom z nich ovšem o přijetí nerozhodoval jen prospěch. „U Požární ochrany je důležité, zda je žák aktivní v hasičském kroužku a zda dosáhl třeba nějakých ocenění,“ řekla ředitelka školy Drahomíra Drašnerová.

S prospěchem a testy si vystačí i jediná soukromá střední škola v Hranicích. Pro přijetí do jednoho z pěti oborů stačí mít dobrý pospěch na konci osmé třídy a v pololetí devítky.

„Jsou jasně dána přesná kritéria. Testy se týkají hlavně odbornosti přijímaných žáků,“ prohlásil ředitel Soukromé střední školy v Hranicích Petr Flajšar.

Systém tří přihlášek

Ve všech středních školách se ředitelé shodli, že jim pro přijetí stačí jen průměrný prospěch ze základních škol a případně projevený zájem jak ze strany dětí, tak rodičů. Všichni se vzácně shodli i v tom, že počet žáků je určitě menší než počet nabízených volných míst na školách.

„Celkový odhad se nedá pořádně udělat, protože je nastavený systém tří přihlášek. Nikdy proto nevíte, kolik dětí přesně nastoupí,“ pronesl Petr Flajšar. Stejný názor byl slyšet i od všech ostatních ředitelů.

Střední školy tak mají od pátku svůj první letošní vrchol za sebou. Přibližný přehled, kdo k nim na školu nastoupí, už mají. Kolik bude skutečný počet, se ale nejspíše dozvědí až začátkem příštího školního roku v září. Teď se proto v klidu mohou připravovat na druhý vrchol v podobě maturit. V letošním roce okořeněných jako premiérově státních.