Jak uvedli starostové obou zmíněných vesnic, slavit se bude hlavně ve druhé polovině roku.

„Hlavní oslavy proběhnou v rámci Střítežských hodů na svatého Matouše, které letos vycházejí na 22. a 23. září,“ prozradil starosta Stříteže nad Ludinou Petr Pajdla.

Vedení obce už nyní plánuje sjezd rodáků a s tím spojené rozšíření klasického kulturního programu.

„Připravujeme také zpracování publikací o jednotlivých spolcích a společenstvích, které v obci fungují,“ řekl dále starosta obce, jejíž první písemná zmínka se datuje už na rok 1412.

Vůbec prvotní oficiální akce, které budou s výročím spojené, však nastanou již v létě. Mimo jiné se plánuje také příjezd moravského metropolity Jana Graubnera.

Přijede i arcibiskup

„V rámci místní farnosti letos ve Stříteži proběhne svátost biřmování, na kterou jsme pozvali také olomouckého arcibiskupa. Zároveň chceme uspořádat výstavu o historii obce,“ dodal Petr Pajdla, který je také předsedou Mikroregionu Hranicko. Podle jeho slov budou na hlavní oslavy kromě jiných pozváni také starostové obcí tohoto dobrovolného spolku.

Přestože šest set let od svého vzniku letos slaví také sousední Partutovice, Střítež s nimi během oslav příliš spolupracovat nebude. „Oběma obcím se ale zapůjčí prostorové stany. Musíme se proto s Partutovicemi dohodnout tak, abychom je jak my, tak oni měli v pravý čas k dispozici. Vnitřní prostory totiž na pořádání akcí nemáme,“ uvedl střítežský starosta.

Partutovice to rozjedou v červenci

Zatímco ve Stříteži proběhnou nejdůležitější oslavy až na přelomu léta a podzimu, ve vedlejších Partutovicích se vše připravuje už na začátek prázdnin.

„Hlavní oslavy proběhnou o víkendu sedmého a osmého července. V sobotu budou na programu akční vystoupení všech spolků působících v obci, které se také budou podílet na kulturně-výchovných či sportovních vystoupeních. Počítáme také se zapojením mateřské školy. Sobota by měla být pojatá kulturně a bude zakončená zábavou či jiným večerním programem,“ prozradil starosta Partutovic Jaroslav Šindler.

Neděle by podle jeho slov měla působit oficiálnějším dojmem.

„Program bude zahájen mší svatou v kostele za účasti starostů sousedních obcí či představitelů Olomouckého kraje,“ uvedl Šindler.

V průběhu dne prý dojde také na uctění zesnulých občanů, slavnostní oběd pozvaných hostů i hudební odpoledne. Partutovický starosta také doplnil, že kromě zmíněného prázdninového víkendu žádné další oficiální oslavy kulatého výročí obce nebudou.