„Tento projektový den nese název Strojírenství naše priorita,“ řekl vedoucí učitel odborného výcviku Libor Hynčica Střední průmyslové školy Hranice. Akce se uskutečnila jinak než běžné burzy škol. Návštěvníci zde měli možnost se formou her zapojit do připravených expozic.

„Tím, že den probíhá ve spolupráci s hranickými strojírenskými firmami si můžeme dovolit, takovou formu nabídnout,“ přidal Libor Hynčica.

Během celé akce nejde jen o prezentaci školy, ale o představení strojírenského oboru na Hranicku.

„Jde o to, abychom žákům ukázali, že pokud budou mít zájem, tak v oboru strojírenství je v Hranicích šance na další uplatnění i po škole,“ poznamenal vedoucí učitel odborného výcviku.

K uplatnění studentů pomáhá i dobrá spolupráce mezi školou a firmami ve městě. V České republice existuje spousta programů na vzájemné spolupráce a Hranice nejsou výjimkou.

„Už od revoluce se o spolupráci snažíme a pokud mohu mluvit za školu, jsme s ní velmi spokojeni,“ uvedl Hynčica.

Zájem byl slušný

Dvorana zámku se během dne velmi slušně zaplnila a žáci škol postávali u jednotlivých stánků, kde se informovali na vše, co je zajímá. „Když to vidím, tak možná budu o nějakém oboru uvažovat,“ prohlásil jeden z žáků Petr Zlámalík.

Zajímavostí projekce bylo, že každý příchozí si odnesl upomínkový předmět.

„Kromě toho bude probíhat slosování o ceny v hodnotě sedmadvacet tisíc korun,“ dodal Libor Hynčica.

Den strojírenství na dvoraně zámku ukázal jakým směrem by bylo možné alespoň trochu snížit nezaměstnanost ve městě a okolí. Teď už je jen na žácích základních škol a na jejich rodičích, zda se budou chtít cestou strojírenského vzdělávání vydat.