Vzrostlé stromy, které lemují místní zámek, jsou totiž ve špatném stavu a ohrožují bezpečí kolemjdoucích. Odborníci proto vedení obce doporučili, aby alej postupně skáceli a nahradili novou výsadbou.

„Řada kaštanů je už v konečném stádiu svého vývoje. Stromům křehne dřevo a prakticky kdykoli může dojít k odlomení větví, rozlomení kmene a k zcela nekontrolovatelnému pádu na zem,“ uvedl starosta Dřevohostic Stanislav Skýpala.

Vedení obce zvažovalo, že by stromy nechalo odbornou firmou sepnout. „To je však velmi nákladné, navíc to problém jen krátkodobě odsune a situaci nevyřeší,“ vysvětlil místostarosta Petr Dostál.

O osudu kaštanové aleje se bude rozhodovat na nadcházejícím zasedání rady obce, a nebude to jednoduchá záležitost. Místní obyvatelé totiž mají k aleji silný citový vztah.

„Její estetické působení jako celku v prostoru kolem zámku je velmi příznivé, ale bezpečnostní rizika nelze pominout. To bychom museli zakázat vstup do aleje. Proto se zřejmě přikloníme k radikálnější variantě – ke kácení, a to postupně po určitých úsecích během tří až čtyř let s okamžitou každoroční výsadbou,“ upřesnil místostarosta Dostál.

I odborníkům připadá tento způsob vhodnější než varianta kácení metodou výběru nejnebezpečnějších stromů s postupným dosazováním do vzniklých proluk.

„Dosazování do proluk se neosvědčilo, stromy totiž nemají dostatek prostoru a zakrní,“ řekl autor znaleckého posudku a zpracovatel projektu obnovy zámeckého parku Petr Kubeša.

„Víme, že zásah do kaštanové aleje ovlivní vzhled celé lokality na dlouhou dobu. Jsme si toho plně vědomi. Bude to trochu nepopulární, ale bezpečnost občanů je pro nás hlavní,“ uzavřel starosta.