I takovou funkci měl sobotní maškarní karneval na Základní škole Struhlovsko v Hranicích.

„Comenius je projekt, do kterého se zapojilo osm evropských zemí. Je zaměřený na výměnné pobyty učitelů a žáků, kteří poznávají jiné země z hlediska školství. Kromě toho se v rámci projektu každý měsíc plní nějaký úkol," sdělila učitelka Michaela Kunovská.

Únorovou úlohou bylo ve škole právě uspořádat pohádkový karneval, do něhož by se zapojili nejen přímí zástupci školy, ale i široká veřejnost. To se ve slunečném sobotním odpoledni bezezbytku podařilo. Tělocvična školy byla při více než dvouhodinovém bálovém veselí zcela zaplněná.

„To, co se tady v sobotu dělo, budeme prezentovat v Turecku, kam se pojede na začátku dubna. Předvedeme tam vlastně všechny úlohy, které jsme v rámci Comenia vyplnili," doplnila kantorka.

Ve spojitosti s Comeniem se žáci ze Struhlovska na podzim zúčastnili pobytu v Polsku, vloni na jaře se naopak po krásách Hranic podívala výprava ze Španělska. Škola má na červen naplánováno přivítat také kolegy právě z Polska.

Comenius však není jediným mezinárodním projektem, do kterého je „Struhlák" zapojený.

Od pondělí 17. do pátku 21. února přijede do Hranic šest vysokoškoláků z různých zemí světa. Ti budou žákům druhého stupně v angličtině prezentovat svoji zemi v angličtině.

„Žáky čeká celkem osmnáct hodin v angličtině, během kterých si projdou všemi zeměmi, ze kterých prezentující pocházejí. Budou tady dva vysokoškoláci z Turecka, jeden z Argentiny, jeden i z Indonésie. Pro vysokoškoláky to bude jistě dobrá zkušenost, naši žáci zase poznají, jak přínosné je pořádně se učit anglicky," uzavřela učitelka Michaela Kunovská.