Jejich kvalitu pak mohla posoudit široká veřejnost, ale hlavně také žáci základních škol, kteří o studiu oboru nábytkářská a dřevařská výroba uvažují.

„Smyslem akce bylo prezentovat získané dovednosti z teoretické a praktické odborné výuky a přetavit je do finálního výrobku. Zastoupené práce představovaly rozsáhlou škálu produktů od drobného nábytku až po větší skříňové sestavy," uvedl učitel zmíněného oboru Petr Fusek.

Vedle výsledků celoroční práce studentů byla ve vstupní hale školy k vidění také malá výstavka, která bude součástí praktické části závěrečné zkoušky. Menší, avšak zároveň poctivě zpracovaný výrobek museli studenti zvládnout během jednoho dne.

„Na práci měli určený čas šest hodin. Jedná se v podstatě o řemeslnou zkoušku zručnosti, která u maturity tvoří polovinu celkové známky. Dalšími padesáti procenty se na známce podílejí teoretické znalosti studentů," konstatoval zástupce ředitelky školy.

Hlavní pozornost však přesto vzbuzovala výstava dřevěného nábytku, na kterém školáci pracovali po celý rok. Přehlídka celkem třinácti výrobků nábytku tentokrát oproti minulým ročníkům uskutečnila ve vestibulu školy na Studentské ulici.

„Dřívější ročníky této akce jsme uspořádali ve dvoraně hranického zámku. Kvůli nižšímu počtu žáků se projekt letos koná přímo ve škole," vysvětlil zástupce ředitelky školy Ivan Doležel.

Soutěž o nejlepší návrh

Funkčnost, originalitu, vzhled a pečlivost odvedené práce mohli návštěvníci výstavy podle svého gusta ohodnotit. „Na základě hlasování všech účastníků výstavy o Nejlepší návrh a provedení výrobku budou oceněny první tři práce studentů z finančních prostředků Nadace školy. Drobné dřevěné dárky rovněž získali i vylosovaní návštěvníci této přehlídky," přiblížil učitel Petr Fusek.

Hodnotit a porovnávat samozřejmě mohli i studenti hranické průmyslovky. „Zvolil jsem výrobek číslo čtyři. Je to skříň, která poskytuje celkem hodně úložného prostoru," řekl jeden ze studentů Antonín Šilha.

Celoroční díla však na praktickou část maturity neměla žádný vliv. Podle slov Ivana Doležela se na základě kvality těchto výrobků přiděluje pouze výsledná známka z praktické součásti předmětu.

Studenti se ve velké míře při zhotovení nábytku zaměřili na kombinaci užitných a dekorativních výrobků.

„Při volbě materiálů si nejvíce oblíbili laminovanou dřevotřískovou desku, ale i masivní konstrukční desky, sklo a jiné nábytkářské polotovary. Samotné výrobě ve školních dílnách předcházel konzultovaný ideový návrh, jeho zpracování a v závěru i ekonomický výpočet ceny spotřeby materiálu. Někteří studenti se museli zdárně poprat s časovou tísní při finalizaci svých výrobků, přesto lze řici, že výstavu zvládli na výbornou," upřesnil detaily práce učitel Fusek.

Výstava závěrečných výrobků neměla jen prezentovat dovednosti maturantů, ale měla vyzvednout i význam dřeva v každodenním životě.