„Praktickou část maturit skládá celkem 94 studentů ze tří tříd. Jde o ověření jejich dovedností, které nabyly při výuce odborných předmětů, mezi které patří pěstování a hospodářská úprava lesů, lesní těžba, ochrana lesa, myslivost nebo třeba lesní stavby," uvedl zástupce ředitele Střední lesnické školy v Hranicích Ctirad Juráň.

Hranickou lesnickou školu studuje více chlapců než dívek. U praktických zkoušek se ve skupinkách objeví každý den v týdnu okolo sedmi studentů. Všichni na sobě mají při zkoušení zelené uniformy.

„Zkoušky probíhají až do pátku. Losování otázek z patnácti témat probíhá okolo osmé hodiny ranní, poté se studenti vydají na jednu z tří stanovených tras. Odpoledne je pak zkouší odborná komise," dodal zástupce ředitele.

Ta je složena z předsedy, jeho zástupce, a také z přísedících z lesnických škol z Písku, Trutnova nebo ze Šumperku. Při plnění úkolu souvisejících z otázkou využívají studenti potřebné lesnické pomůcky včetně map. Před komisí například předkládají byliny a rostliny charakterizující dané stanoviště, podle nichž určují dřevní skladbu, která se na místě může pěstovat.

Školní polesí ve Valšovicích je cvičný les, který slouží pro účely školy. Areál o rozloze 1003 hektarů tak umožňuje vedle plnění všech úkolů v pěstební a těžební činnosti i rozvíjení pedagogických práce učitelů a zájmové činnosti žáků.

„Polesí je ve vlastnictví školy, ale přesto musí fungovat jako jakýkoliv podobný pozemek, s čímž souvisí i lesnická výroba. Primárně slouží k praktickým ukázkám pro žáky a k pedagogické výzkumné činnosti," vysvětlil zástupce ředitele pro školní polesí Valšovice Jakub Zapletal.

Valšovické polesí bylo založeno v roce 1921 vyčleněním a zakoupením státem z majetku hraběnky Althanové z Lipníka nad Bečvou jako výsledek pozemkové reformy a úsilí Františka Matějky, zakladatele školního polesí a tehdejšího ředitele školy. V 70. letech minulého století získalo právní subjektivu. Střední lesnická škola ho využívá od září roku 2003.

Tomáš Krejčiřík