Zda bude pokus do knihy rekordů opravdu zapsán, se však v tuto chvíli neví. Celý proces s sebou nese spoustu nutných formalit.

„Potrvá notnou dobu, než se dozvíme, jestli se ten rekord uzná," potvrdila učitelka Pavlína Vavříková.

Rychlost ověřovacího procesu samozřejmě snižuje také internacionální charakter této akce.

„Projektu se kromě naší školy, účastní střední školy z Brazílie, Slovinska a dvě z Portugalska," doplnila vyučující.

„Impulz k této akci dala právě portugalská strana. Shodou okolností máme v Portugalsku momentálně na stáži jedenáct žáků a jednoho učitele," prozradil ředitel SPŠ Hranice Ivan Doležel.

A v čem tedy rekord vlastně spočívá?

„Minimálně padesát našich žáků má za úkol poskládat pět šipek. Nyní tu už ale máme více než sto dvacet studentů, takže o nedostatečný počet se z naší strany nemusíme bát," ujistil ředitel.

„Složit šipku není nic složitého, většina dětí je s tím rychle hotova. Což může být paradoxně trošku problém. Nutné totiž je, aby se skládalo celých sedmnáct minut. Je tedy potřeba si časový průběh skládání rozložit tak, aby vyšlo na celý průběh," přiblížil Ivan Doležel.

Akci předcházely dlouhodobé přípravy. V rámci výuky fyziky prováděli žáci mnoho pokusů a výpočtů, s jejichž pomocí měli dojít k ideálním konstrukčním parametrům. Studenti si své postřehy, zážitky a výsledky sdělovali především prostřednictvím mailové korespondence a videokonferen­cí. 

Autor: David Král