Sucho se značně podepsalo především na zemědělství. Například úroda brambor je oproti loňsku třetinová, jak pověděl předseda Zemědělského družstva Partutovice.

„Sklizeň kukuřice je poloviční, a co se týká obilovin a řepky, které jsou také zásadní, tak vývoj těchto rostlin je opožděný," pověděl František Maršálek.

„Pokud nedojde ke zlepšení, a jestliže jsou rostliny, které sucho ustály, tak v příštím roce velmi výrazně klesne jejich úroda. Takže teď se zemědělci modlí, ať hodně prší a v zimě je hodně sněhu," dodal s tím, že se celková úroda promítne na vysokých cenách výrobků.

„Co se týká živočišné výroby, je jasné, že zde bude nedostatek krmiv. To se bude muset nějakým způsobem řešit. Buď se budou muset krmiva dokupovat nebo se na podzim ještě muselo něco zasít a brzy na jaře sklidit," pověděl dál.

František Maršálek také pověděl, že přes léto Zemědělské družstvo Partutovice nezavlažovalo.

„I kdybychom chtěli, tak nebylo čím. Pokud nepřijdou podzimní deště a zima nepřinese dostatečnou vláhu, promítne se špatná situace nejvíce na příštím roce," povzdechl si František Maršálek.

Nízká hladina v Olomouci i Valmezu

Podle slov mluvčí Povodí Moravy (PM), špatná situace nadále pokračuje a výrazné zlepšení se zatím neblíží.

Stav sucha hlásí například na řece Moravě, konkrétně v Raškově, či Olomouci, velmi nízkou hladinu má i Bečva především ve Valašském Meziříčí, Jarcové a Teplicích nad Bečvou.

„Ačkoliv už sucho není tak citelné z důvodu snížené potřeby vody pro zavlažování a zalévání, stávající stav je vážný. V průběhu měsíce září spadlo v Beskydech asi šedesát procent běžného úhrnu, říjen byl více než podprůměrný, protože spadlo dokonce jen čtyřicet procent. V číslech to znamená, že ve Vsetíně bylo za září naměřeno 56 milimetrů a v říjnu dvacet milimetrů srážek," vysvětlila Gabriela Tomíčková.

S ohledem na aktuální situaci proto i nadále platí výzva PM na hospodárné využívání vodních zdrojů, dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod.

„Lidé mohou pomoci ke zlepšení situace realizací projektů pro zadržení vody v krajině, na kterých společně spolupracuje Povodí Moravy a vodoprávní úřady," uzavřela Gabriela Tomíčková.