Ve 14 hodin kněz František Beníček kříž vysvětí a poté se vydá procesí záhumenní cestou k bělotínskému kostelu. Doprovázet jej bude dechová hudba z Hustopečí nad Bečvou. V 15.40 hodin budou u kostela zasazeny Svatováclavské lípy a poté arcibiskup Jan Grubner vysvětí nový vstupní portál chrámu.

V 16 hodin pak začne mše svatá, při níž zazní Venkovská mše bělotínského učitele a skladatele Josefa Valenty.

Strastiplná historie polního kříže u Bělotína

Polní kříž postavený v roce 1872 u tzv. říšské silnice z Bělotína na Hranice musel koncem šedesátých let 20. století ustoupit výstavbě čtyřproudové betonové silnice. Obětavostí dělníků ze stavby byl zachráněn a přemístěn na svah nové stavby.

Při výstavbě dálničního přivaděče z obchvatu na D 47 se kříž objevil znovu uprostřed budoucí vozovky. Po dohodě mezi projektantem stavby, starostou obce a místním duchovním bylo kříži vyhledáno nové důstojné místo na horizontu u nové polní cesty spojující Bělotín a Lučice.

Kříž byl restaurován kameníkem panem Eduardem Krasňákem, zničené schody jsou zcela nové. Místo bylo vybráno záměrně v bodě dalekého rozhledu – jsou vidět oderské, hostýnské i beskydské kopce a mělo by rovněž připomínat dokončení pozemkové úpravy na Bělotínsku a Lučicku.

Paměť bělotínského chrámu

Chrám svatého Jiří v Bělotíně stojí na místě dřívější dřevěné kaple a pozdějšího dřevěného gotického kostela s kamennou věží. Vypálený kostel byl znovu vystavěn do dnešní barokní podoby a vysvěcen v říjnu 1757.

Pískovcový portál a schody byly za 250 let značně zchátralé a překlad dokonce hrozil zřícením, proto byl stažen železy a zasazena kolejnice. Rozpadlé pískovcové schody byly v letech 1870 až 1880 nahrazeny vápencovými z nedalekého lomu (dnes areál Cement Hranice).

Z té doby pochází také kříž před kostelem (bělotínský kameník po dokončení těchto prací odešel do Ameriky a jeho potomci dodnes žijí v Texasu). I obnovené schody nahlodal čas a rovněž pískovec kolem vstupu byl značně zvětralý.

Při příležitosti 250 let od vysvěcení věnovala obec kostelu repliku původního barokního ostění, osazeny byly nové žulové schody s nápisem 1757 – 2007. Místo kolejnice byl osazen pískovcový překlad s latinským nápisem Domus Dei (Dům Boží) napsaný dobovým písmem.

Demontované schody a pískovcové ostění budou zabudovány ve dvoře fary, aby se neztratila paměť chrámu – tímto vstupem přicházely a odcházely celé generace Bělotínských ke mši, ke křtu, k svátosti manželství, k uložení do země, ale i do nesmyslných válek.