„Klub dlouhodobě propaguje a podporuje činnost hranických pěveckých sborů. Stěžejním pilířem činnosti klubu je organizace výroby Panenek pro dětské oddělení v hranické nemocnice ve spolupráci s Domovem seniorů Hranice, členkami Klubu diabetiků Hranice a dalšími dobrovolnicemi,“ vyzdvihl prezident klubu Miroslav Wildner. Další činností je adopce na dálku, kde klub přispívá na vzdělávání dvou holčiček v Indii.

Další akcí klubu pro veřejnost je tradiční Adventní koncert Hranického dětského pěveckého sboru, který působ pod Domem dětí a mládeže Hranice. Koncert se uskuteční v pátek 29. listopadu v 18.30 hodin v Evangelickém kostele na Šromotově náměstí v Hranicích.