I když spousta táborů od tradičních pořadatelů v regionu je naplněná dlouho dopředu, stále je v nabídce spousta dalších. Největší internetový katalog táborů má v nabídce víc než tisíc dětských pobytů různých typů a žánrů.

„Přestože prázdniny začínají již za necelé dva týdny, nabídka míst na letních táborech je stále velká. Bez větších problémů tak mohou své děti přihlásit na tábor ti, kteří zaváhali, nebo byli dosud nerozhodní. Mnozí pořadatelé navíc poskytují slevy," uvedl Josef Hordina z Informačního centra Borovice.

Výběrem zajímavého tábora podle letáčku či z katalogu na internetu by však pro rodiče celá záležitost končit neměla. Chtějí-li, aby se potomek z tábora vrátil spokojený a plný zážitků, měli by věnovat pozornost především tomu, zda je tábor svým zaměřením a pojetím vhodný pro právě jeho dítě. „Určitě není rozumné posílat například na sportovní tábor dítě bez vztahu ke sportu,“ říká Josef Hordina.

„Nejlepší je, když se na výběru podílí s rodiči i dítě,“ dodává.

Osobní zkušenost a doporučení nějakého známého či kamaráda by mohlo být určitým vodítkem. Navíc pokud má dítě na táboře hned od začátku někoho, koho zná, jistě mu tato skutečnost pomůže překonat počáteční stesk a ostych v novém kolektivu.

Dalším důležitým faktorem je důvěryhodnost. Tábor, který nabízí atraktivní program, ještě nemusí být kvalitní po ostatních stránkách. „Rodiče by se aktivně měli zajímat o to, jak je na táboře o účastníky postaráno, zda zázemí vyhovuje hygienickým normám, zda jsou vedoucí zkušení a připraveni na náročnou úlohu, která jim na táboře připadne,“ komentuje Hordina.

Náplň letních táborů také může být velmi různá. Převažují samozřejmě tábory tradiční, kde jsou děti ubytováni ve stanech s podsadou, časté jsou také chatky či indiánská týpí, výjimkou nejsou ale ani tábory, kde jsou účastníci ubytováni v penzionu.

Program bývá většinou motivován nějakou celotáborovou hrou. „Motivy her bývají opravdu velmi různorodé a nápadité. Čas od času vystoupí nějaký silný motiv, který kopíruje aktuální trend,“ říká Josef Hordina.

Existuje ale také veliké množství táborů specializovaných. Na výběr je tedy z táborů s výukou cizích jazyků, tábory sportovní, šachové, hudební, nebo také tábory experimentální archeologie. Není ani těžké najít nějaký tábor v zahraničí či s mezinárodní účastí, tábor putovní, cyklistický nebo vodácký.

Samostatnou kategorií jsou pak tzv. Příměstské tábory. „Ve skutečnosti se nejedná ani tak o klasický tábor, jako spíše o sérii nejrůznějších výletů s programem, ze kterých se děti vždy večer vrací domů“, říká o tomto pojmu Hordina.

„Rodič tak má během svého pobytu v zaměstnání postaráno o program dítěte, aniž by na delší dobu opouštělo domov. Dítě se pak může účastnit akcí příměstského tábora jen ve dnech, kdy je rodič zaneprázdněn.“ Častými pořadateli těchto táborů jsou domy dětí a mládeže, které tak doplňují svou nabídku činnosti během školního roku.